Hjärtspecialister från hela världen inspirerar varandra

Nyhet

Ett 30-tal hjärtspecialister från hela världen samlades 29 mars på Innovationsplatsen för att dela erfarenheter om vård och innovationsarbete.

Heart Failure Preceptorship 29-30 mars. Kardiologer från hela världen samlades på Innovationsplatsen för att lära sig mer om Karolinskas hjärtvård och om innovationsarbeten som "Optimerad vårdkedja för hjärtsvikt".

Nina Lahti, Innovationsplatsen.

– Arrangemanget är dessutom det första i ett nytt koncept, som dels ska göra det enklare för andra kliniska verksamheter att arrangera liknande event och dels ge pengar tillbaka till verksamhetens utveckling, berättar Nina Lahti från Innovationsplatsen på sjukhuset.

Konceptet utvecklas av Innovationsplatsen och Utomläns-, Utlands- och Rikssjukvård på Karolinska tillsammans med tema Hjärta-Kärl. Tanken är att modellen ska kunna återanvändas av andra teman och funktioner på sjukhuset, som vill göra liknande event.

– Det är värdefullt att ta med sig nya erfareheter hem. Idag är vi 29 deltagare från 13 länder! säger David Lee från Schweitz.

– Det är viktigt att ha en holistisk approach – och här träffas 29 deltagare från 13 länder. Vi kan dela erfarenheter och ta med nya lärdomar hem till våra respektive arbetsplatser. Det är verkligen värdefullt, säger David Lee som arbetar för läkemedlsbolaget Novartis i Schweitz.

– Jag tar med mig nya idéer om hur man kan organisera ett hjärtsviktsprogram, säger Elisabete Alzola Martinez de Antoñana från Spanien (bilden i topp på sidan).

Anekwe Onwuanyi från Atlanta (till vänster) var en inspirationskälla för Karolinskas Hjärtdagvården, här tillsammans med Murshid Abdulelah från Saudiarabien.

Hjärtdagvårdens inspirationskälla på plats

Hjärtläkaren Inger Hagerman berättade om det framgångsrika innovationsarbetet med att optmiera vårdkedjan för patienter med hjärtsvikt, som bland annat resulterade i att Hjärtdagvården öppnades. Den har gett tryggare och mer tillgänglig vård, frigjorda vårdplatser, färre besök på akuten och färre snabba återinläggningar.

Dagvården fungerar också som utvecklingsmiljö för nya arbetssätt, och kopieras nu av fler diagnosgrupper – och av flera sjukhus runtom i landet. Extra roligt är att bland deltagarna finns professor Anekwe Onwuanyi från Morehouse School of Medicine i Atlanta, som varit en av inspirationskällorna i arbetet som ledde fram till Hjärtdagvården.

 

Kontakt och mer information

Nina Lahti, innovationsledare
Mobil: 070-085 69 76
E-post: Nina Lahti

 

Event – kalendarium

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap