"Jag trodde inte gamla och sköra patienter klarade sig så bra hemma"

Nyhet

Hjärtdagvården är ett exempel på Karolinskas strategiska satsning på dagvård. Resultaten hittills visar på tryggare patienter, frigjorda vårdplatser, färre besök på akuten och färre snabba återinläggningar. Dagvården fungerar också som utvecklingsmiljö för nya arbetssätt.

Hjärtdagvården utvecklades av Innovationsplatsen i samverkan med den kliniska verksamheten. Och nu sprider den sig till fler verksamheter. Här berättar Hjärtläkaren Michael Melin.

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap