BRON – ny app för barn på Neuro

Nyhet

En ny app har tagits fram som ska underlätta för föräldrar och anhöriga till barn som vårdas på bland annat barnneurologen.

Den nya appen, som släpptes hos appleverantörer i veckan, har fått namnet BRON och kommer att fortsätta utvecklas med hjälp av referensgrupper.

BRON är en informationsapp för barn som vårdas på barnneurologen, barnneurokirurgen, barnortopeden, barnreumatologen och barn med ögonsjukdomar – och för barnens föräldrar och andra anhöriga.

BRON är en förkortning av barn, reumatologi, ortopedi och neurologi och ovan är illustrationen till appen.

Den är tänkt att ge både information till den som vårdas på öppenvårdsmottagningar och dagvård, liksom för den som är inneliggande i slutenvårdsavdelningen, plan 10 på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Appen är inspirerad av Barncancerappen, som nyligen vann SLL:s utmärkelse Gyllene Äpplet där initiativ som har lett till en utveckling av både individ och verksamhet premieras, och har tagits fram i samarbete med Innovationsplatsen på Karolinska.

Lättast finner man appen hos appleverantörer genom att söka på Karolinska.