BarncancerAppen vinner SLLs innovationspris Gyllene Äpplet!

Nyhet

När ett barn behandlas för cancer är det viktigt för familjen att enkelt få rätt information. Barnonkologen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus har löst det genom att ta fram en mobilapp, tillsammans med patienterna och med stöd av Innovationsplatsen på sjukhuset. Nu får initiativtagarna Gyllene Äpplets förstapris.

Barnskötare Gunnar Cleve, överläkare Johan Malmros (ej med på bilden), konsultsjuksköterskorna inom barncancervård Annica Filander och Ulrika Persson samt sjuksköterskan Linn Pettersson och disputerade sjuksköterskan Margareta af Sandeberg ingår i gruppen som med hjälp av Therese Sjöberg på Innovationsplatsen tagit fram appen.

Bättre information när pärm blev app

Juryns motivering: "Från pärm till app. En dynamisk informationskälla för korrekt, aktuell och förebyggande information till barn som vårdas för cancer och deras familjer. I en tid med stora förändringar har ett bra ledarskap möjliggjort ett viktigt utvecklingsarbete för patienter och vårdpersonal."

Inventerade behov och idéer på Barnonkologen

Gunnar Cleve hade länge funderat på att det vore bra att ersätta avdelningens informationspärm med en digital lösning. Arbetskamraterna höll med. När Therese Sjöberg under 2015 var ute och inventerade vilka behov och idéer som fanns i vården tog arbetet fart.

– Appar är inget nytt, men i vården är de fortfarande väldigt outnyttjade. Därför är det här ett viktigt pionjärarbete som andra barncancercenter kan inspireras av, säger Therese Sjöberg.

Utvecklas av personal – med patienter

Den tekniska lösningen har ett företag tagit fram. Finansieringen står Barncancerfonden för men tanken är att verksamheten ska ta över det ekonomiska ansvaret från 2018.

Från idé till färdig app tog det bara sex månader. Personalen på Barnonkologen säger att det var för att Therese Sjöberg jobbade så effektivt. Hon å sin sida berömmer personalen för deras engagemang och driv. Att Gunnar Cleve dessutom är IT-ansvarig bedömer alla som en klar fördel.

– Appen behöver tillsyn varje dag och kanske ett par timmar i veckan för uppdateringar och underhåll i nuvarande skepnad, berättar han.

I appen finns till exempel vanliga frågor och svar, rutiner för provtagning, informationsfilmer och möjlighet för användaren att ge synpunkter på funktionerna i applikationen.

Aktuell information alltid till hands

Gruppen ser många fördelar med att ersätta pärmen med en app.

Familjen kan läsa när de vill och orkar – och vänner får information utan att behöva belasta fmailjen med frågor.

– Familjen hamnar i kris vid ett cancerbesked. I appen är informationen alltid tillgänglig. Föräldrarna och barnen kan välja att läsa när de vill och orkar. Dessutom kan både anhöriga och vänner enkelt få samma information, säger Gunnar Cleve. 

BarncancerAppen utvecklas hela tiden av patienter och personal på Barnonkologen.

Information familjerna kan lita på

Arbetet med att anpassa texterna till appen har inneburit att innehållit fått en ordentlig översyn. Margareta af Sandeberg lyfter fram att appen är en väldigt bra guide till korrekt information för oroliga föräldrar.

– För den som googlar efter kunskap är det inte lätt att avgöra vilken information som är felaktig och vilken som stämmer. Men i appen kan de lita på att vi som jobbar här står bakom innehållet. Det gäller också de länkar till webbsidor med mer information om cancer som vi lägger in, som till Barncancerfonden, säger hon.

Ytterligare en fördel är att kontaktinformation och tider för olika aktiviteter alltid är aktuella. Användare som tillåter push-notiser får snabbt del av uppdateringarna.

Kommer snart på fler språk

Nästa steg är att göra appen flerspråkig. I början av 2017 översätts den till arabiska, engelska, somaliska och spanska. En önskan är att i framtiden även kunna göra appen mer individanpassad.

Text: Lisa Thorsén
Foto i topp på webbsidan: Danish Saroee
Foto mitt på sidan: Johan Garsten

Förra årets pris gick till HjärtdagvårdenFörra året gick Gyllene Äpplets förstapris till Hjärtdagvården, även det ett initiativ som drivits med stöd av Innovationsplatsen. Läs mer om Hjärtdagvården här

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska