20 september: Hur kan vi förstå komplexa problem i vården?

Nyhet

Tjänstedesignern Anna Thies presenterar sin licentiatavhandling Understanding Complex Problems in Healthcare by applying a free-flowing design practice och diskuterar kortfattat hur hon tillämpar denna kunskap i sitt arbete på Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Föreläsningen diskuterar olika typer av designkompetens som kan tillämpas i en kontext av innovation inom komplexa kontexter, exemplifierat av hälso- och sjukvård. Det som specifikt kommer att tas upp är hur vissa typer av design kan hjälpa till att bättre förstå (snarare än att primärt lösa) problem.

Att det inte bör vara självklart att försöka lösa alla problem som verkar gå att lösa är en diskussion som Thies menar förs alldeles för lite inom hälso- och sjukvårdsutveckling och innovation – eftersom många lösningar tenderar att skapa nya problem ur ett mer holistiskt perspektiv.

Titel: "Understanding Complex Problems in Healthcare – in theory and in practice".
Tid: tisdag 20 september, kl. 14.00 - 15.30
Plats: Karolinska Institutet, Centrum för Hälsoinformatik, i Engage (LIME, KI)
Seminariet hålls på engelska.