DöBra – hur kan vi göra livets slutskede bättre?

Nyhet

Välkommen till DöBra-dagen – 24 augusti 2016! Vi undersöker bland annat hur kultur, miljö och samtal kan förbättra för den döende och de närstående oavsett var man vårdas i livets slutskede.

Döden är en ofrånkomlig del av våra liv. Ändå är vi ofta oförberedda för mötet med döden och att prata om den kan vara svårt.

DöBra är ett forskningsprogram som lyfter frågor kring döende, död och sorg för att förbereda mötet med livets slutskede.

Tid: 24 augusti 2016, kl 13:00-17:30

Plats: Stockholms Sjukhem, Magnus Huss aula, Mariebergsgatan 22, Stockholm

Begränsat antal platser, anmälan senast den 15 augusti 2016 till: dobra@ki.se