"Det är förvånansvärt okomplicerat"

Nyhet

På Överviktscentrum har Maria Lidman och Anna Hägg testat videosamtal med flera patienter sedan november. Fördelarna är många och de ser också framtida utvecklingsmöjligheter.

Till Överviktscentrums lokaler på Norra Stationsgatan remitteras vuxna och ungdomar för behandling av svår övervikt. I behandlingen ingår ofta samtal med målet att göra långsiktiga livsstilsförändringar.

Vid viktreduktionsbehandling är patienterna beroende av täta besök. Maria Lidman, kognitiv beteendeterapeut och Anna Hägg, dietist, har introducerat videobesök för flera av patienterna med goda resultat, främst eftersom det möjliggör behandling för dem som annars skulle ha svårt att komma.

Det finns patientgrupper där videobesök är ett väldigt bra komplement, och kanske till och med möjliggör behandling.

– Inledningsvis när man kommer hit är det så viktigt med behandlingsfrekvens. För vissa av våra patienter blir det fysiskt omöjligt att komma hit och då tappar man mycket, säger Maria Lidman.

– Vi har patienter som är multisjuka och att ta så mycket av deras energi för att de ska komma hit, väga sig och ha samtal känns inte alltid helt rätt. Där har videobesöken varit väldigt bra. Sedan har vi patienter med långa resvägar där vi har kunnat hålla igång behandlingen tack vare videosamtal, berättar Anna Hägg.

Överviktscentrum erbjuder även KBT-behandling. När en av Maria Lidmans patienter som var under KBT-behandling fick arbete på annan ort beslutade de att prova att fortsätta behandlingen med hjälp av videomöten.

– Först var jag lite orolig kring hur det skulle gå eftersom samspelet är så viktigt vid KBT. Men det har fungerat riktigt bra, och det är definitivt att föredra framför att behandlingen blev avbruten.

Maria Lidman och Anna Hägg berättar att de har fått mycket stöd från Innovationsplatsen med att starta upp projektet.

Vi känner oss trygga och vet att Innovationsplatsen backar upp oss. De har visat stor delaktighet och har satsat mycket på användarvänligheten, det ska inte vara krångligt. Och det är förvånansvärt okomplicerat.

Nu inledningsvis har de provat videosamtal med patienter som är engagerade och motiverade till att fortsätta sin behandling. Men de ser också att det finns utvecklingsmöjligheter mot fler patientgrupper framöver, bland annat ungdomar, en stor grupp som ofta uteblir och är svåra att få in i behandling.

– Vi måste hitta nya alternativa lösningar för att kunna nå den patientgruppen eftersom vi vet från studier att de ofta inte mår bra. Tanken är att vi på sikt måste kunna möta ungdomarna på deras plattform och där kan videosamtal vara ett bra sätt, säger Anna Hägg.

text: Linn Almerud

Nyfiken på hur du kan använda video i vården?