Nu införs video i öppenvården

Nyhet

Nu inför Karolinska videobesök i öppenvården – och 40 patientflöden vill vara med redan från start. Alla verksamheter erbjuds hjälp att komma igång via ett särskilt stödteam från Innovationsplatsen.

Videobesöken kommer att införas systematiskt i öppenvårdsverksamheter på alla divisioner på sjukhuset, för att kunna erbjudas till så många patienter som möjligt.

  • Vill du veta mer på video i vården? Se en film, där personal och patient berättar om olika möjligheter.

Stor nytta för patienter som träffar oss ofta

– Videobesöken ger stor patientnytta, på olika sätt i olika verksamheter. Vården kan hålla nära och kontinuerlig kontakt med patienter som befinner sig hemma eller på jobbet. Video blir ett komplement till fysiska sjukhusbesök, säger Kristina Groth, ansvarig för telemedicinsk utveckling på Innovationsplatsen.

Att slippa "onödiga resor" till sjukhuset är särskilt viktigt för personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar där kontakter med vården upptar en stor del av vardagen.

– Fler sätt att ha kontakt gör vården mer tillgänglig och patienterna kan känna sig tryggare. Fördelen med video jämfört med telefonsamtal är att både personal och patienter kan visa och ställa frågor om det man ser, till exempel svullna ben eller hur olika hjälpmedel ska hanteras, säger Kristina Groth.

Pilotprojekt har visat att videobesök kan avlasta akuten – det finns inte längre anledning att åka in lika ofta.

Paketlösning gör det lättare att komma igång

Innovationsplatsen har tagit fram en paketlösning för videobesök som nu erbjuds till samtliga patientflöden. Lösningen har testats i 6 patientflöden med bra resultat.

Vi känner oss trygga och vet att Innovationsplatsen backar upp oss. De har visat stor delaktighet och har satsat mycket på användarvänligheten, det ska inte vara krångligt. Och det är förvånansvärt okomplicerat.

Det säger Maria Lidman och Anna Hägg på Överviktscentrum som testat videosamtal sedan november. Fördelarna är många och de ser framtida utvecklingsmöjligheter. Läs mer om deras erfarenheter här

Nyfiken på hur du kan använda video i vården?

För patienter – videobesök i öppenvården

Kontakt

Kristina Groth
Mobil: 070-085 66 64
E-post: Kristina Groth