Ny teknik gör att barn slipper sövas vid MR-undersökning av hjärnan

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset har utvecklat en ny teknik för bildtagning av hjärnan vid magnetkamera-undersökningar. Med den nya tekniken behöver man inte längre söva barn och andra personer som har svårt att ligga stilla. Det blir skarpa bilder trots att patienten rör sig en aning.

Varje undersökning som vi gjorde med den nya tekniken gav bra bildresultat. Det känns otroligt roligt att kunna utveckla metoder som fungerar bra och har klinisk nytta för patienterna.

Det säger Stefan Skare, MR-fysiker vid Neuroradiologiska klinken, är en av de drivande krafterna i innovationsarbetet – ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet, kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset och en företagspart, GE Healthcare.

– Tekniken är så gott som färdigutvecklad, men än återstår omkring ett års arbete innan den  implementeras i klinik.

Vill du veta mer?