Cellterapin ett steg närmare etablerad behandling

Nyhet

Programmet för Cellterapi går nu in i sin tredje fas. Nya terapier ska prövas och förankras i den kliniska miljön. Målet är att skynda på utvecklingen för att göra cellterapi till etablerad behandling i sjukvården.

Cellterapi är framtidens behandling för många sjukdomar. Det har en enorm potential och kommer faktiskt att revolutionera vården. Den stora utmaningen nu är att ta fram fungerande behandlingskoncept.

Det säger Tomas Borgegård som leder Karolinska Universitetssjukhusets program för cellterapi. Programmet drivs via Innovationsplatsen och har hittills visat goda resultat. VINNOVA har därför beslutat att delfinansiera ytterligare två års arbete inom ramen för Utmaningsdriven Innovation Steg 3, utlysningen Framtidens hälsa och sjukvård. Fokus för de kommande två åren: Implementering av strukturer och verktyg för cellterapibehandling i sjukvård. Totalbudget 45 miljoner kronor.

Bot för hittills obotliga sjukdomar

Förväntningarna är att cellterapier ska kunna användas för att behandla hittills obotliga sjukdomar inom vitt skilda områden, som cancer, Parkinson, ALS och diabetes – men det krävs nya lösningar för att komma vidare. Till skillnad från konventionella läkemedel är cellterapier till största delen individanpassade, vilket innebär att hantering av celler från patienter och donatorer, samt tillverkning av cellterapiläkemedel till stor del sker inom sjukhusens egna väggar på specialiserade verksamheter för cellhantering.

Läs mer om programmet för Cellterapi