Förändrar patientens resa genom vården

Hur kan vi öka patientens medverkan och vårdens tillgänglighet? Det första innovationspartnerskapet etablerades för att optimera hela vårdflöden och stödja övergången till värdebaserad vård, tillsammans med Boston Scientific. Partnerskapet avslutades enligt plan i slutet av 2016.

Den nya samarbetsformen har inneburit ett nytt sätt att ta sig an vårdens utmaningar – för både sjukhuset och företaget. Boston Scientific har traditionellt haft fokus på tillverkning av bland annat stentar, pacemakrar och endoskop. Genom partnerskapet och det gemensamma utvecklingsarbetet har företaget börjat styra om den egna organisation mot att även producera värde i vården.

I vanliga fall när vi samarbetar med ett sjukhus utvecklar vi en viss produkt, men innovationspartnerskapet med Karolinska handlar inte alls om det.

Det säger Nick Wilson, strategi- och marknadsdirektör för Global Healthcare Solutions på Boston Scientific.

Modell för helt nya verksamheter

Karolinska och Boston Scientific utvecklar nu nya vårdmodeller inom tre områden: Hjärtsvikt, allvarlig astma och ERCP (en teknik för att operera utan snitt). En ny modell för en patientgrupp, till exempel hjärtsviktspatienter, ska sedan kunna vidareutvecklas och användas för andra patientgrupper med svår kronisk sjukdom.

Samlar vårdgivare kring patienten

– Det handlar bland annat om att förändra patientens resa genom vården. Men det krävs också att vi ändrar våra ersättningsmodeller och vårt sätt att samverka som vårdgivare kring gemensamma patienter, säger Nina Lahti, ansvarig för partnerskapet vid Innovationsplatsen.

Läkaren Inger Hagerman optimerar vården för patienter med hjärtsvikt.

Hjärtdagvården till nytta för barn med cancer

Arbetet med att optimera vården för patienter med hjärtsvikt har genererat många konkreta förbättringar. Ett exempel är den nya dagvårdsavdelningen, Hjärtdagvården, som ger patienterna mer tillgänglig vård samtidigt som bland annat akutkliniken avlastas. Det har varit en lyckad lösning och Hjärtdagvården står nu modell för ännu en ny dagvårdsavdelning – för barn med cancer vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Bättre behandling vid svår astma

Även patienter med svår astma kan komma att dra nytta av erfarenheterna från Hjärtdagvården. Visionen är ett Center of Excellence, då svår astma är ett område där det finns stora behov av att utveckla mer innovativa metoder för diagnostik och behandling.

Sprider innovativa metoder

Inom ERCP sprids innovativa metoder via telemedicin. Målet är att utveckla samarbeten med lokala sjukhus som får vägledning via video av Karolinskas specialister, samt stöd för att etablera rutiner och fungerande ersättningsmodell.

 

Specialistkirurgen Urban Arnelo guidar andra kirurger via video.

 

Innovationspartnerskap med Boston Scientific

Vad? Utvecklar nya vårdmodeller som stödjer övergången från volymbaserad till värdebaserad vård inom Hjärtsvikt, ERCP och Svår astma.

När? 2014-2016.

Verksamheter på Karolinska: Hjärtkliniken, Akutkliniken, Geriatriken, GastroCentrum, Lung och allergikliniken, Onkologi-Thoraxmottagningarna.

Aktuella innovationspartnerskap