Vård på distans

Innovationsplatsen hjälper Karolinskas verksamheter med teknik och arbetssätt som fungerar i den kliniska vardagen. Vi utvecklar också nya lösningar för vård på distans tillsammans med ­externa parter – andra vårdgivare, akademiska institutioner och företag.

  • Se en film: Patient och personal berättar om möjligheterna med vård på distans (telemedicin) via Innovationsplatsen

Kontakt

Kristina Groth
Mobil: 070-085 66 64
E-post: Kristina Groth

Innovationsarbete inom telemedicin

Nyheter om vård på distans

För patienter – videobesök i öppenvården