Sars-Cov-2/covid-19 - studier och projekt

Karolinska Universitetssjukhuset har ett stort antal pågående och planerade kliniska studier/projekt relaterade till covid-19. Ett intensivt arbete pågår för att samordna resurser, processer och kunskapsutbyte över tema och funktioner på sjukhuset.

Pågående och planerade kliniska studier/projekt

Forskningsintresset för covid-19 är fortsatt mycket högt och den 11 mars 2021 hade Etikprövningsmyndigheten mottagit 638 ansökningar om etikprövning för kliniska projekt avseende forskning om covid-19. 236 av dessa ansökningar har inkommit från Region Stockholm där 127 har sin hemvist vid Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Instutet.

Samordning av studier och projekt

Patienter med covid-19 vårdas på olika avdelningar och medicinska enheter på sjukhuset. För effektivt genomförande fördelas pågående studier på Karolinska Universitetssjukhuset över sjukhusets olika vårdgolv och stäms av mot prognoser över covid-19-utvecklingen. Nya studieinitiativ utvärderas och prioriteras av sjukhusets egen specialistgrupp. För att optimera kunskapsutveckling och koordinering samarbetar Tema och Funktioner på sjukhuset så som Tema Akut och Reparativ Medicin, Terma Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner, Funktion PMI och Funktion Karolinska Universitetslaboratoriet.

Instruktion för kliniska studier och forskningspersoner vid Karolinska Universitetssjukhuset med anledning av covid-19