Sars-Cov-2/covid-19 - studier och projekt

Karolinska Universitetssjukhuset har ett större antal pågående och planerade kliniska studier/projekt relaterade till Sars-Cov-2-infektion/covid-19. Ett intensivt arbete pågår för att samordna resurser, processer och kunskapsutbyte över tema och funktioner på sjukhuset.

Pågående och planerade kliniska studier/projekt

Forskningsintresset för covid-19 är mycket högt och den 8 juni hade Etikprövningsmyndigheten mottagit 291 ansökningar om etikprövning för kliniska projekt avseende forskning om covid-19. 130 av dessa ansökningar har inkommit från Region Stockholm där drygt 100 har sin hemvist vid Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Instutet.

På sjukhuset är ett 50-tal interventionsstudier pågående/under planering för utvärdering av behandling med bl.a. antivirala läkemedel, immunhämmare och blodplasma från tillfrisknade patienter. Även observationsstudier är pågående eller i planeringsstadium med syfte att bl.a. analysera immunologiska faktorer och genetiska variationer hos drabbade. Ytterligare projekt är under arbete så som en större sjukvårdsintegrerad biobankning, en prospektiv insamling att användas för framtida forskning om covid-19 för bättre vård och behandling av patienter.

Samordning av studier och projekt

Patienter med covid-19 vårdas på olika avdelningar och medicinska enheter på sjukhuset. För effektivt genomförande fördelas pågående studier på Karolinska Universitetssjukhuset över sjukhusets olika vårdgolv och stäms av mot prognoser över covid-19-utvecklingen. Nya studieinitiativ utvärderas och prioriteras av sjukhusets egen specialistgrupp. För att optimera kunskapsutveckling och koordinering samarbetar Tema och Funktioner på sjukhuset så som Tema Inflammation och Infektion, Funktion PMI och Funktion Karolinska Universitetslaboratoriet.

Instruktion för kliniska studier och forskningspersoner vid Karolinska Universitetssjukhuset med anledning av covid-19