Forskning och utbildning

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus, i samarbete med det statliga lärosätet Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. Vi verkar för en integrering av vård, forskning och utbildning. Ständigt med patientens bästa i fokus - både för dagens och morgondagens patienter.

Webbredaktör: Petra Groth