Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder cancerbehandling i Norrtälje i sommar

Nyhet

Ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Norrtälje sjukhus gör det möjligt för cancerpatienter att få sin behandling i Norrtälje under veckorna 26 till 28

Catarina Pommer, sjukhuschef Norrtälje sjukhus, Susanne Wallberg, verksamhetschef Karolinska Universitetssjukhuset, Sanna Forsberg, specialistsjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset, Patrik Rossi tf. sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset.

Syftet med samarbetet att underlätta för boende lokalt och personer som semestrar i Roslagen att få tillgång till essentiell vård utan att behöva resa långt.

–Initiativet kommer från patienterna som önskat att kunna få sin behandling nära bostaden. Sedan är det en strategi från Karolinska att kunna se över var vi kan förlägga vård som är mer nära bostadsorterna för våra patienter, säger Susanne Wallberg, verksamhetschef vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Catarina Pommer, sjukhuschef Norrtälje sjukhus och Susanne Wallberg, verksamhetschef Karolinska Universitetssjukhuset.

På Karolinska har man många patienter som bor i Norrtälje med omnejd. Därför tog de kontakt med Tiohundra för att undersöka möjligheten att prova en pilotverksamhet under sommarmånaderna. Behandlingen sker på avdelning två på Norrtälje sjukhus – en avdelning som annars hade varit tom under sommaren – och genomförs av personal från Karolinska.

– Vi tror verkligen att det här blir bra och att vi kommer lyckas, säger Susanne Wallberg.

Under fredagen besökte Karolinska Universitetssjukhusets t.f. sjukvårdsdirektör Patrik Rossi Norrtälje för ett verksamhetsbesök på avdelningen.

– Att detta har blivit av har underlättats avsevärt genom den nya styrmodellen för regionen som är på väg att genomföras, säger Patrik Rossi.

Text: Henrik Pehrsson