Varsel avslutat för personal med administrativa och stödjande arbetsuppgifter på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

12 juni 2023 varslade Karolinska Universitetssjukhuset 450 medarbetare och chefer med administrativa och stödjande arbetsuppgifter om eventuella neddragningar på grund av arbetsbrist och med risk för uppsägningar. Anledningen var sjukhusets försämrade ekonomi. Den 5 april avslutades varselarbetet.

När varselprocessen startade i juni 2023 fanns en tydlig plan över vilka moment som skulle ske. Bland annat har arbetet inkluderat arbetsmiljöriskbedömning och facklig samverkan för att klargöra hur många och exakt vilka tjänster som skulle dras ned och senare i processen vilka medarbetare som eventuellt riskerade att bli övertaliga. Många medarbetare har inkommit med kompetensprofiler vilket varit av stor vikt i omplaceringsarbetet. Det sista och avslutande steget i varselprocessen var förhandlingar med tio olika fackförbund. Dessa förhandlingar avslutades den 5 april.

Förändringarna har resulterat i en minskning av 283 tjänster. Av 283 tjänster har ca 216 medarbetare slutat genom naturlig avgång, som exempelvis pension eller att de hittat ett annat arbete. 53 medarbetare har omplacerats till andra tjänster inom sjukhuset eller regionen. Totalt har 14 medarbetare sagts upp på grund av arbetsbrist.

– Det är alltid kämpigt att genomföra omstruktureringar och neddragningar och jag vet att det inneburit en stor oro för många medarbetare under tiden det pågått. Nu har vi kommit till avslut och nått en bättre balans inom administrativ och stödjande verksamhet. Vi kan också konstatera att sjukhuset följt de lagstadgade processerna i samverkan med de fackliga organisationerna, och att varselprocessen har gått enligt tidplanen, säger tf. sjukhusdirektör Patrik Rossi.

Parallellt med omstruktureringarna har sjukhuset också gjort insatser för att förenkla och förbättra administrationen, exempelvis genom att införa ett nytt schemaplaneringssystem. Delar av sjukhuset har också organiserats på ett nytt sätt, exempelvis bildades det nya verksamhetsområdet Vårdadministration i april 2024. Många medarbetare med administrativa eller stödjande arbetsuppgifter har även återgått i klinisk tjänst inom vården.

Vid eventuella frågor om varselprocessen eller utfallet, prata i första hand med din närmaste chef.