Karolinska och våra partners i ECHO är redo att stödja vårt systersjukhus i Kiev

Nyhet

Astrid Lindgrens barnsjukhus är medlem i European Childrens Hospitals Organisation (ECHO) som är de europeiska barnsjukhusens samarbetsorganisation. Vi gör nu ett kraftfullt uttalande med anledning av den ryska attacken mot Ukrainas största barnsjukhus, Okhmadyt i Kyiv.

– Vi fördömer alla krigshandlingar som riktas mot sjukhus, oskyldiga barn och sjukvårdspersonal som enligt internationell rätt ska vara fredade också i krig. Tillsammans med våra partners i de europeiska barnsjukhusens samarbetsorganisation är vi redo att bistå våra kollegor på Okhmadyt så att de ukrainska barn som har behov högspecialiserad vård kan fortsätta få det, säger Svante Norgren chef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Region Stockholm har sedan tidigare ett direkt samarbete med Okhmadyt, som främst omfattar kunskapsutbyte. Under våren genomförde tre läkare och en sjuksköterska från Okhmadyt ett fellowship på ALB och under hösten kommer ytterligare fyra medarbetare.

ECHO kommer tillsammans med EU och nationella myndigheter samordna hjälp för att bygga upp barnsjukhuset. ALB tillsammans med Region Stockholm, svenska myndigheter och Beredskapslyftet kommer att bidra. Vi har tät kontakt med våra kollegor på Okhmadyt och har flaggat för att vi är beredda att med kort varsel ta emot patienter.

Se de europeiska barnsjukhusens samarbetsorganisation, ECHO:s gemensamma uttalande.

Karolinska är det svenska sjukhus som tagit emot flest sjuka och skadade patienter från Ukraina, 97 stycken. Hjälpen har hittills omfattat patienter med krigsskador, cancersjuka och barn. De två första patienterna kom till Karolinska i Huddinge den 29 mars 2022, en dryg månad efter att Ukraina anfallits av Ryssland.