Karolinska först i Europa att operera med ny robotkirurgi

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i Europa genomfört en operation med en så kallad singleport-robot.

Operationen gick bra och helt enligt plan, säger Olof Akre, verksamhetschef för Tema Cancer och professor i onkologisk kirurgi.

Roboten, som tidigare har använts i USA, blev nyligen godkänd för den europeiska marknaden. Och nu har den första operationen i Europa genomförts på Karolinska Universitetssjukhuset.

Singleportrobot

Att Karolinska blev det första sjukhuset i Europa att operera med roboten har två förklaringar, enligt Olof Akre, verksamhetschef vid Tema Cancer och professor i onkologisk kirurgi på Karolinska. 

– Den ena förklaringen är att det är vårt uppdrag att vara med och utveckla cancerkirurgin. När det kommer ny utrustning som ger nya möjligheter ska vi vara där och utveckla dem. Vi ska hitta dess styrkor men också dess begränsningar. Styrkorna ska vi använda till nytta för våra patienter, säger Olof Akre.

Den andra förklaringen handlar om det organisatoriska. Att skaffa en ny operationsrobot kräver att medarbetare från många olika delar av sjukhuset engagerar sig.

– Det är perioperativ- och intensivvård, sterilteknik, sjukhusledning med flera. Vi måste alla jobba mot samma mål och det har vi verkligen gjort här. Därför hann vi före alla andra med att göra den första operationen efter att roboten blivit CE-märkt för Europa.

En av de stora fördelarna med den nya singleport-roboten jämfört med den äldre multiport-modellen är hur kirurgen får tillgång till operationsområdet. Med den nya roboten kan kirurgen föra in alla instrument via samma öppning. Det möjliggör kirurgi som tidigare ansågs för riskfylld.

Roboten kostar drygt 20 miljoner kronor och många utbildningstimmar. På sikt är Olof Akre säker på att det är en investering som kommer vara till stor nytta för såväl patienter som skattebetalare. 

– För vissa patienter kommer det här betyda en enorm skillnad. Det kommer minska hur stor operation de behöver genomgå, hur mycket lidande de kommer att ha och spara vårddygn.