Work Force Forum tar tempen på sjuksköterskerollen i världen

Nyhet

Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet och internationella sjuksköterskeföreningen ICN arrangerade nyligen Work Force Forum på Karolinska Universitetssjukhuset. Deltagare var ledare för sjuksköterskors professions- och fackliga organisationer från ett tjugotal länder.

Några av deltagarna från de tjugotal länder som fanns representerade under de två konferensdagarna.

På agendan stod bland annat tillgång till hälso- och sjukvård, sjuksköterskor i relation till befolkningens behov, sjuksköterskors arbetsmiljö, säker vård, framtidens kompetensförsörjning, moralisk stress samt om kvoten för antal patienter/ sjuksköterska kan bidra till en bättre och säkrare vård

Sjukhusdirektören Björn Zoëga inledde mötet med Karolinskas framsteg och visioner. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson hade ett kort anförande om svensk hälso- och sjukvård och lyssnade sedan vidare till diskussioner, problemformuleringar och potentiella lösningar för hur beslutsfattare världen över behöver agera för att bland annat stärka sjuksköterskors mandat och förbättra arbetsmiljön.

ICN:s (International council of nurses) ordförande Pamela Cipriani och ICN:s chef Howard Catton adresserade problemet med global brist på sjuksköterskor och tillsammans med WHO presenterades förutsättningar och datainsamling inför kommande WHO-rapporten State of the World´s nursing report 2025, en viktig global sammanfattning över sjuksköterskors förutsättningar och åtgärder för förbättringar.

Från vänster till höger Sineva Ribeiro, Pamela Cipriano, Acko Ankarberg Johansson, Howard Catton och Oili Dahl.

Medlemsländerna, på plats fanns bland annat Australien, Norge, Japan, Island, Irland och USA, var också överens om att man behöver motverka oetiskt organiserad internationell rekrytering av sjuksköterskor. Inget land i världen har mer rätt till hälso- och sjukvård än något annat land. Docent Ann Rudman, Karolinska Institutet, presenterade longitudinella forskningsresultat om svenska sjuksköterskors hälsa, motivation och stress.

Varje medlemsorganisation presenterar en landrapport och trots flera gemensamma utmaningar finns det mycket som förenar: engagemanget för patienter och närstående, viljan att ge en god vård och omvårdnad och stolthet över att vara sjuksköterska.

Work Force Forum gick av stapeln på Karolinska Universitetssjukhuset 28–29 februari 2024