Specialistsjuksköterskan Liselott har fokus på såren som aldrig läker

Nyhet

Tumörsårsprojektet startade i januari 2019 för att utvärdera om konsultation på distans fungerar som metod för sårbedömning och behandling av patienter med tumörsår. "Patienterna har uttryckt en känsla av trygghet och mindre oro för sitt sår när vi pilottestade arbetssättet", säger Liselott Sahlberg, specialistsjuksköterska på tema cancer och projektledare för tumörsårsprojektet.

Läs artikeln på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland