Nationell utbildning i robotassisterad kirurgi

Nyhet

Välkommen att presentera ett förbättringsarbete från din verksamhet under Nationell Robotutbildning i oktober 2024. Förbättringsarbetet kan exempelvis handla om ett arbetssätt eller en utveckling som förenklat/förbättrat omvårdnadsarbetet inom robotassisterad kirurgi.

Så här gör du för att ansöka:

Nationell utbildning i robotassisterad kirurgi.pdf