Ny topplacering för Karolinska Universitetssjukhuset i global sjukhusranking

Nyhet

Karolinska når återigen en framskjuten placering i tidskriften Newsweeks ranking ”World´s Best Hospitals”. För femte året i följd återfinns sjukhuset på topp 10 och placerar sig på en sjunde plats i världen.

Newsweeks ranking är den enda världsomspännande jämförelse som görs. Den baseras på fyra datakällor:

  • Rekommendationer från ett stort antal experter i hälsosektorn, som läkare och chefer. 85 000 experter över världen bjöds in, och svar lämnades av ett stort antal av dessa.

  • Resultat i patientenkäter, kring exempelvis bemötande och information.
  • Kvalitetsresultat, som exempelvis väntetider, patientsäkerhet och följsamhet till hygienrutiner.
  • Graden av användande av patientrapporterade utfallsmått, det vill säga hur patienter skattar nyttan av behandlingen och sin livskvalitet efter att de fått vård.

– När vi kom in på listan 2020 var det många i Sverige som sa:  ”Det måste vara något fel. Så bra är inte svensk sjukvård eller Karolinska. Nästa år är ordningen återställd.” Men detta är ordningen. Så här bra kan svenska sjukvård vara och så här bra är Karolinska, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

– Sjukhuset har sedan 2019 följt en tydlig strategi som innebär decentralisering av beslut, minskad administration och förbättrat samarbete tvärs sjukhuset. Det har lett till hög kvalitet och hög produktion inom såväl forskning, utbildning som vård. Det är våra 16 000 medarbetare som förverkligat strategin och som fört Karolinska till den nivå där vi ska vara, säger Björn Zoëga.    

På platserna 1 - 3 återfinns Mayo Clinic, Cleveland Clinic och Toronto General. På plats sex ligger Europas bästa sjukhus, Charité. Totalt sju svenska sjukhus finns med på listan. Sahlgrenska Universitetssjukhuset placerar sig på plats 74 och Akademiska sjukhuset på plats 75.  

World's Best Hospitals 2024 - Newsweek Rankings

Karolinskas placering på World's Best Hospitals

2020 plats 10

2021 plats 7

2022 plats 8

2023 plats 6

2024 plats 7