Kurs om förlossningsskador med deltagare från hela landet

Nyhet

Från hela landet reste kursdeltagare till Karolinska i Huddinge för att lära sig mer om förlossningsbristningar och hur dessa kan förebyggas och åtgärdas på bästa sätt.

Emilia Rotstein visar en ultraljudsbild

Förlossningsbristningar är vanligt förekommande, upp emot 80 procent av alla föderskor får en skada på mellangården (perinealkroppen) i samband med sin förlossning.

– Det är av yttersta vikt att dessa förlossningsbristningar bedöms rätt och åtgärdas på bästa sätt för att de ska kunna läka optimalt och utan kvarstående men för kvinnan, säger en av de kursansvariga, Emilia Rotstein, överläkare, medicinskt ledningsansvarig för Karolinska bäckenbottencentrum.

Vill ha en samsyn

Kursen fokuserade främst på grad 2-bristningar. Syftet med den var att öka kunskapen kring bäckenbottens anatomi och kring skademekanismer vid en vaginal förlossning.

–  Vår tanke är att vi genom att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap kan bidra till att minska de besvär som kan uppstå i sviterna av en förlossningsbristning, säger Emilia Rotstein och förklarar:

– Våra kursdeltagare kommer med stor egen erfarenhet och vårt mål är att vi lär oss av varandra för att få en samsyn kring hur förlossningsbristningar kan påverka bäckenbotten och hur vi kan hjälpa våra kvinnor genom ett gemensamt tänk gällande diagnostik, suturering och vid behov uppföljning av förlossningsbristningar. Vi vill även visa hur vi kan hjälpa kvinnan vid långvarigt kvarstående besvär från bäckenbotten.

Väntelista för kursen

Det är tredje året i rad som just denna kurs hålls men Karolinska bäckenbottencentrum har i många år hållit interna och regionala samt nationella kurser inom ämnesområdet. Deltagarna kommer från hela landet och det finns ett stort intresse för den, intressenter hör av sig hela året om att få delta.

De två dagarna som kursen pågår får deltagarna vara med om många olika föreläsningar, som innehåller allt från kvinnors bäckenbottenanatomi och hur man identifierar en bristnings omfattning till hur felläkta bristningar kan åtgärdas i efterhand. Dessutom fick deltagarna vara med live via länk under pågående operationer av mellangården. Operatören förklarar vad som sker och deltagarna har även möjlighet att ställa frågor.

– Vi opererar kvinnor med besvär efter felläkta förlossningsbristningar. Ingreppet kallas för mellangårdsrekonstruktion och syftet med att visa kirurgin är att visa hur kvarstående skador kan se ut och hur anatomin kan återskapas. Vi är så tacksamma till våra patienter som är villiga att ställa upp så att flera kan lära sig, säger Emilia Rotstein.

Text och foto: Josefine Franking

Fem viktiga punkter om förlossningsskador

Här listar Emilia Rotstein saker för förlossningsmedarbetare att känna till om grad två-bristningar:

1. Det är svårt – bedöm och sy tillsammans med en kollega
2. Bedöm HELA mellangården, även de djupare strukturerna
3. Det kan läka fel trots att inget "gjordes fel" från början – lyssna på kvinnans besvär och undersök henne sedan
4. Diskutera med en kollega ifall du känner dig osäker
5. Använd dig av de digitala kunskapsstöd som finns, till exempel https://backenbottenutbildning.se/

Möt två av kursdeltagarna:

Anna-Lena (t.v.) och Helene

Kollegorna Helene Troedsson och Anna-Lena Norberg är barnmorskor på förlossningen och på bristningsmottagningen på Helsingborgs lasarett. De har hand om fortbildning för kollegor och nya läkare gällande suturering av förlossningsbristningar, och de föreläser också för barnmorskestudenter i Lund.

Hej Helene, varför ville du gå denna kurs?

– För att få djupare kunskaper om bäckenbottenanatomi och djupare kunskap och förståelse för hur bristningarna ska återuppbyggas. 

 Hur jobbar du med denna typ av bristningar till vardags?

– Jag arbetar på förlossningen och suturerar bristningar, är behjälplig om kollegor behöver hjälp med att suturera. Vi startade en bristningsmottagning för cirka tre år sedan och där är vi fyra barnmorskor som arbetar. Dit kommer kvinnor som fött barn, oftast 7–14 dagar postpartum, också beroende på bristningsgrad. De kan även träffa mig på bristningsmottagningen om de upplever besvär senare, kan vara någon flik, hypergranulationsvävnad som vi kan hjälpa till med att ta bort. Vi kan även hjälpa kvinnan vidare till fysioterapeut eller boka till läkare vid större besvär.
– Vi har också gjort olika modeller för att träna palpation och för att träna suturering, viktigt att då förstå anatomin.

 Vad var mest givande med kursen och varför?

– Ett öppet klimat är A och O, det fanns verkligen, så diskussioner med kollegor om olika situationer en hamnar i vid primär suturering av förlossningsbristningar. Även lärdomen att nöta in musklernas position och betydelse men även hur en ska laga dem. Jag fick också tips på hur en kan förklara på olika sätt hur anatomin hänger ihop, det är bra när vi ska lära ut till kollegor. 

Vilka viktigaste lärdomar tar du med dig?

– Förhållandet mellan fascior och muskler, hur de samarbetar för en god funktion. En hel del muskler har vi arbetat med sedan tidigare men att nu få mer kunskap om de djupa musklerna i tankesättet kommer säkert att främja kvinnorna i efterförloppet. 

Var det något som var en aha-upplevelse och varför?

– Hur en kan palpera och få fram puboperinealis-muskeln och hur denna samverkar med den djupa delen av m. Transversus perinei och på detta sätt får kvinnan en bättre bäckenbotten om musklerna kan adapteras på rätt sätt. Uppdelningen med hymen, vad som finns innanför och vad som finns utanför. Att suturera rätt med mindre suturmaterial.

Hur var det att få vara med live på en operation? 

– Jag måste få säga ett STORT TACK till de kvinnor som har sagt ja till att vi fick se deras operationer. Så lärorikt att få se de olika strukturerna och hur de letar efter dem. Också att se teorin som blir praktisk och förståelig. Att få ta del av hur vulva och vagina får en annan uppbyggnad som i förlängningen säkerligen kommer att gagna kvinnan i hennes liv.
– Det är viktigt att lyfta detta arbete som görs, så att kvinnor kan få en bra bäckenbotten med god funktion.  

Hej Anna-Lena, varför gick du denna kurs?

– Jag ville fördjupa mina kunskaper inom bäckenbottenområdet eftersom jag diagnosticerar och primärsuturerar på förlossningen. Jag arbetar också på vår Bristningsmottagning där jag träffar kvinnor, oftast inom 21 dagar postpartum men ibland senare också om kvinnan själv sökt sig till oss.  

 Vad var mest givande med kursen och varför? 

– Liveoperationerna var oerhört förtydligande i vart olika strukturer är belägna och hur de är placerade i förhållande till varandra. Vi fick också så många praktiska tips som framförallt underlättar vid diagnosticering och suturering, men också vid kontroller på bristningsmottagningen. Det var också jättebra diskussioner och högt i tak! 

Vilka viktigaste insikter tar du med dig?

– Att inte ha bråttom vid diagnostik och suturering, och vilka strukturer som är viktiga att ha koll på. Också att hymenkanten är ett så bra riktmärke vid diagnostik! 

Hur var det att få vara med live på en operation?

 – Fantastiskt! Kvinnorna ska ha ett stort tack och operatörerna förstås som prestigelöst bjöd på sina kunskaper. 

Kursledarna

Kursledare och föreläsare

Emelie Fridner, barnmorska, Karolinska förlossning och bäckenbottencentrum 

Emilia Rotstein, överläkare, medicine doktor, medicinskt ledningsansvarig för Karolinska bäckenbottencentrum

Sofie Karlström, biträdande överläkare, Karolinska bäckenbottencentrum

Övriga föreläsare: Gunilla Tegerstedt, överläkare, docent, Karolinska bäckenbottencentrum, Anna Skawonius, specialistfysioterapeut inom obstetrik, gynekologi och urologi. (planerad men sjuk: Malin Edqvist, barnmorska och medicine doktor)