Drottningen på plats när medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset tog emot Silviahemmets certifiering

Nyhet

Medicinsk Enhet/Omvårdnadsområde Åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset har blivit Silviahemscertifierad. För demenspatienterna och deras anhöriga betyder det bättre vård och höjd livskvalitet.

"Att få träffa er i dag och dela ut certifikat nummer 206 är en stor glädje", sa drottning Silvia i sitt tal till Karolinskas medarbetare.

För att få certifieringen har medarbetarna gått en grundutbildning och klarat ett kunskapstest. De har lärt sig mer om demenssjukdomar och bemötande samt vård av patientgruppen. Alla yrkesgrupper på Åldrande har gått utbildningen. Det innebär att såväl läkare, sjuksköterskor, undersköterskor som köksassistenter har fått nya och värdefulla kunskaper som ska lyfta verksamheten.

– Vi har grunden sedan tidigare. Nu har vi fått nya verktyg i mötet med våra demenssjuka och deras anhöriga, säger Pernilla Hjelm, som är omvårdnadschef för en av fyra avdelningar som fått certifikatet. 

På plats under ceremonin var drottning Silvia. Hon fick ta emot blommor av medarbetarna på Karolinska och var sedan den som lämnade över beviset på att Medicinsk Enhet/omvårdnadsområde Åldrande nu är Silviahemscertifierad. I sitt tal sa drottning Silvia:

– Kära medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset. Ni gör ett oerhört viktigt arbete för våra svårt sjuka och äldre. Att få träffa er i dag och dela ut certifikat nummer 206 är en stor glädje.

Totalt har 180 medarbetare deltagit i utbildningen som ligger till grund för certifieringen. Nu fortsätter arbetet på verksamheten med regelbundna avstämningar för att hålla liv i kunskaper. Certifikatet är giltigt i tre år. Därefter behöver medarbetarna göra ett nytt kunskapstest och nyanställda gå utbildningen.

Text: Anton Andersson
Bild: Nneka Magnusson Amu

Läs mer om Silviahemscertifiering

Se bilder från drottning Silvias besök på Karolinska Universitetssjukhuset

Drottning Silvia eskorteras av omvårdnadschefen Pernilla Hjelm, som visade runt inne på geriatriska avdelningen.
Drottning Silvia anländer till vårdavdelningen Åldrande, Neurologi och Ortopedi.
Drottning Silvia samtalar med patienten Solveig Nilsson på vårdavdelningen Åldrande, Neurologi och Ortopedi.
Drottning Silvia hälsar på patienten Crister Lindberg på vårdavdelningen Åldrande, Neurologi och Ortopedi.
Drottning Silvia fick ett varmt mottagande av medarbetarna på vårdavdelningen Åldrande Neurologi och Ortopedi. I mitten Daniel Eminike, till höger Jiyeon Choi, båda arbetsterapeuter.
Glatt möte mellan drottning Silvia och en sjukhusmedarbetare i en av Huddinges många korridorer,

... och så var det dags för Silviahemmets certifieringsceremoni!

I sitt tal till medarbetarna berättade drottning Silvia mycket personligt om sina egna erfarenheter kring demens hos äldre.
Martin Annetorp, verksamhetschef Medicinsk Enhet Åldrande, drottning Silvia i mitten, och Therése Johansson, verksamhetschef Omvårdnadsområde Åldrande. Bakom skymtar Wilhelmina Hoffman, rektor på Silviahemmet.
Några av de 180 medarbetare som tagit emot certifikatet. Till höger om Silvia, Aida Hadzialic, finansregionråd, och längst ut till höger Carina Metzner, temachef, Inflammation och Åldrande.
Drottning Silvia hälsar på Annika Tibell, FoUUI-direktör på Karolinska.