88 vårdplatser för patienterna – och för oss

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi måste ha rätt antal vårdplatser för att kunna ta hand om patienterna på rätt sätt och i rätt tid.

Våra verksamhetschefer omvårdnad, VC OO, har satt upp två principer för hur vi ska arbeta med vårdplatser:
1. Vi stänger inga vårdplatser – vi hittar lösningar tillsammans.
2. Akut och elektiv vård är lika viktig – vi vårdar de som behöver oss.

VC OO kommer nu att sätta upp en arbetsgrupp för respektive Huddinge och Solna som ska arbeta fram 88 vårdplatser under våren. Fler vårdplatser betyder mycket för våra patienter. Det betyder också bättre förutsättningar för alla dem av oss som inte arbetar i slutenvården. Mer samarbete och allas insatser behövs för att vi ska nå rätt antal vårdplatser.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn