Prins Daniel inviger nya lokaler för svårt sjuka barn på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

INVIGNING. Barnregionvårdsavdelningen flyttar in i nya lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. De nya lokalerna innebär att sjukhuset kan ta emot fler sjuka barn och ge mer avancerad vård. H.K.H. Prins Daniel var med och invigde.

Till Barnregionvårdsavdelningen, BRA, kommer barn med sjukdomar i njurar, bukspottskörtel, tarmar, lever, blod och benmärg. Avdelningen tar emot patienter från hela landet. Många av barnen vårdas här före och efter sin transplantation.

Det var en stolt temachef som tillsammans med Talla Alkurdi, Hälso- och sjukvårdsregionråd, Region Stockholm hälsade välkomna till ceremonin av de nya lokalerna i Huddinge:

– Den här avdelningen har en väldigt central roll. Barnregionvården som ska använda den här avdelningen är en av juvelerna i kronan inom barnsjukvården i Stockholm, säger Svante Norgren, chef på Tema Barn – Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Arbetet med Barnregionvårdsavdelningens nya lokaler på K67/K69 i Huddinge har pågått i mer än två år och fick äntligen invigas. Från vänster: Andreas Hedlund, musikpedagog, Talla Alkurdi, Hälso- och sjukvårdsregionråd, Svante Norgren, Temachef, Lukas, sångare och Prins Daniel.

Det var stor uppslutning med många besökare som trängdes i lokalerna när Hans Kungliga Höghet Prins Daniel, som själv har erfarenhet som patient på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, invigde och klippte bandet tillsammans med sångare Lukas.

– När man är sjuk är det så viktigt hur man har det runt omkring. Jag tänker på den otroligt proffsiga personalen som jag vet finns här på Huddinge, säger Prins Daniel i sitt invigningstal och fortsätter:

– Jag är så glad för er att ni får den här nyrenoverade lokalen. Både för personalen, för barnen och föräldrarna. Jag önskar verkligen att alla barn som är här: att det ska gå åt rätt håll och att det blir bra. Det är inte alltid det blir så - men jag håller alla tummar- och tår och önskar er all lycka till.

Lukas och Prins Daniel gör sig redo för bandklippning

– Jag är jättenöjd med dagen. Vi märker att intresset är stort och vi hade många besökare från andra verksamheter, säger Annika McCarthy, verksamhetschef för omvårdnadsområde högspecialiserad barnmedicin 1 och barnkirurgi och fortsätter:

– Prinsen var väldigt nyfiken på barnsjukvården och ställde många frågor. Både vi i personalen och barnen på avdelningen har haft intressanta samtal med honom under rundvandringen på den nya avdelningen, säger Annika McCarthy.

De nya lokalerna gör det möjligt att ta emot patienter som inte har gått att vårda på avdelningen tidigare, till exempel barn med infektioner. Antalet vårdrum har dubblerats, från åtta till sexton. Varje rum har en egen toalett och i åtta av rummen finns det slussar som ökar smittsäkerheten.

De håller även en hög vårdhygienisk standard och erbjuder bland annat eget kök för föräldrar och anhöriga, lekrum och en avskild plats för tonåringar. I arbetet har personal liksom inneliggande patienter och deras föräldrar involverats i arbetet från start för att skapa en så bra miljö som möjligt. Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus har även varit med och bidragit med stöd till inredningen. 

Prinsen och Lukas fick även träffa Karolinskas clowner under invigningen

Konstnären Ida Rödén har skapat avdelningens gestaltning. Den heter Vattenvarelser och syns i såväl behandlingsrum som korridorer. Konsten kan bidra med lugn eller stimulans och har ett fantasifullt havstema.

– Den nya avdelningen är helt och hållet byggd för avdelningens patienter som ofta stannar länge. Den har färger och miljöer som tilltalar barn och ungdomar, säger Annika McCarthy.