Rekordår för organtransplantationer på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Under 2023 fick mer än 250 patienter ett eller flera nya organ på Karolinska Universitetssjukhuset. För lever-, njur- och pankreastransplantationer var det ett rekordår. "En starkt bidragande orsak är ett enträget arbete av alla donationsansvariga medarbetare", säger sektionschefen Carl Jorns.

En av operationssalarna i Huddinge. Från vänster till höger: Anders Gustavsson, narkossjuksköterska, John Sandberg, kirurg, Helena Granberg, operationssjuksköterska, Darius Barimani, kirurg, och en operationssjuksköterskestudent.

Under 2023 transplanterades totalt 906 organ i hela landet varav 806 organ kom från avlidna donatorer. Karolinska Universitetssjukhuset utförde 257 transplantationer. 226 organ kom från avlidna donatorer och 31 från levande donatorer.

Utvecklingen kan framför allt förklaras med det ökade antalet avlidna organdonationer som följt på införandet av organdonation efter cirkulationsstillestånd (DCD) samt att man under många år byggt upp en stark kultur och medvetenhet om vikten av organdonation.

På sjukhuset i Huddinge utfördes 97 levertransplantationer förra året jämfört med 76 året innan. Det motsvarar hälften av alla levertransplantationer i Sverige.

Väntetid och död på väntelistan har minskat
Carl Jorns, sektionschef, levertransplantation.

– Det har varit ett hårt arbete inom alla delar av verksamheten, nu ser vi resultatet. Väntetid och död på väntelistan har minskat och patienternas livskvalitet förbättrats, säger Carl Jorns, sektionschef, levertransplantation.

Karolinska slog även rekord i antal utförda njurtransplantationer, totalt 147, vilket är den högsta siffran någonsin på sjukhuset.

Dialysmottagningarna har känt av minskad press
David Konrad, chef, perioperativ medicin och intensivvård.

– Det har inneburit att dialysmottagningarna känt av minskad press. Dialys behövs för patienter med njursvikt, säger David Konrad, chef för perioperativ medicin och intensivvård.

Det visar att vi har en välfungerande organisation för organdonation
Johan Nordström , transplantationskirurg.

Karolinska uppnådde också sitt bästa resultat i antalet pankreastransplantationer. 2023 gjordes 11 pankreastransplantationer jämfört med 6 pankreastransplantationer 2022.

– Det är bra för våra patienter att vi kan göra många pankreastransplantationer och det visar att vi har en välfungerande organisation för organdonation och transplantation på Karolinska, säger Johan Nordström, transplantationskirurg.

Läs mer: Gustav, 18, fick en ny lever

Text: Nneka Magnusson Amu

 

⬛ Transplantationer på Karolinska 2023

147 njurtransplantationer (totalt 523 i Sverige)
97 levertransplantationer (totalt 198 i Sverige)
11 pankreastransplantationer (totalt 23 i Sverige)
2 ö-cellstransplantationer (totalt 6 i Sverige)

⬛ Levertransplantation – ett uppdrag inom Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Karolinska Universitetssjukhuset har ett uppdrag att bedriva levertransplantation som nationell högspecialiserad vård, s.k. NHV-uppdrag. Vården i samband med levertransplantation bedrivs av flera olika enheter inom Karolinska där bland annat ME Transplantation, ME Övre buk, ME Högspecialiserad barnmedicin 1 och ME Perioperativ Medicin och Intensivvård Huddinge ingår.
Läs mer om NHV-uppdraget

⬛ Framgångsrikt organdonationsarbete

Organdonationarbetet inom Perioperativ medicin och intensivvård är framgångsrikt och har senaste året accelererat. Tidigare har snittet legat mellan 25-30 donationer. 2023 nådde sjukhuset 49 genomförda organdonationer, vilket motsvarade 19% av alla organdonationer i Sverige.

Av alla organdonationer inom PMI var 68% efter total hjärninfarkt, medan 32% var donationer efter cirkulationsstillestånd, en ny metod för organdonation som tillkommit på senare år.

På den intensivvårdsavdelning där det bedrivs mycket neurointensivvård har organdonation nu blivit så vanligt i samband med dödsfall att organdonation förekommer vid 30% av alla dödsfall på avdelningen.

Källa: Andreas Hvarfner, sektionschef CIVA/NIVA.

CIVA = Centrala intensivvårdsavdelningen
NIVA = Neurokirurgins intensivvårdsavdelning