Björn Zoëga lämnar Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset, har beslutat att lämna sin tjänst. Patrik Rossi, biträdande sjukhusdirektör och temachef för Tema Cancer, föreslås som tillförordnad sjukhusdirektör från och med den 4 mars.

Björn Zoëga tillträdde som sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset den 4 april år 2019. Sjukhusets strategiska inriktning sedan dess har inneburit decentralisering, mer vårdnära styrning och effektiviserad administration. Antalet vårdplatser har ökat, liksom antalet operationer som utförs på sjukhuset.

Strategiska satsningar på bland annat precisionsmedicin och AI har implementerats. Utbildning och forskning har utvecklats starkt vid Karolinska Universitetssjukhuset. I medarbetarundersökningen för år 2023 förbättrades Karolinskas resultat inom samtliga tre områden, motivation, styrning och ledarskap. År 2023 rankade tidskriften Newsweek Karolinska som Europas bästa sjukhus och det sjätte bästa i världen.

– Karolinska har under de senaste åren utvecklats på ett imponerande sätt. Med sin storlek och sin tyngd bidrar sjukhuset till trygghet för många människor i Stockholm och i övriga delar av Sverige och världen. Den forskning och innovation som bedrivs vid Karolinska skapar utveckling i Region Stockholm, säger Göran Stiernstedt, styrelseordförande för Karolinska universitetssjukhuset.

– Björn Zoëga har med sitt ledarskap och tillsammans med sjukhusets medarbetare starkt bidragit till att Karolinska Universitetssjukhuset står starkare i dag än på länge, säger regionledningens sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling.

– Trots en utdragen pandemi, som var tuff för både patienter och medarbetare, kunde vi implementera den strategi som har tagit sjukhuset ur ett mycket besvärligt läge. Karolinska har gått från ett underskott på 1,9 miljarder och låg tillgänglighet till att öka antalet vårdplatser och operationer. Vi har gått från att vara ifrågasatta till att rankas som ett av världens främsta sjukhus. Det är sjukhusets medarbetare som gjort denna förändring möjlig, säger Björn Zoëga.

– Inflation och lågkonjunktur gör att sjukvården i Sverige nu åter har det tufft. På Karolinska har vi mött de ekonomiska utmaningarna genom att införa inköpsstopp och varsel inom administration. Detta för att kunna fortsätta fokusera på att hjälpa fler patienter och det ger oss förmågan att hantera kostnadsökningar, säger Björn Zoëga.

Björn Zoëga slutar den 4 mars. Patrik Rossi, i dag biträdande sjukhusdirektör och temachef för Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset, föreslås då att tillträda som tillförordnad  sjukhusdirektör. Arbetet med att rekrytera en ordinarie sjukhusdirektör inleds omgående.

Antalet patienter som behandlats vid Karolinska Universitetssjukhuset

2020: 288 106

2021: 306 835

2022: 326 174

2023: 334 486

Antal vårdkontakter i slutenvård och öppenvård på Karolinska Universitetssjukhuset

Denna siffra är högre än antalet patienter då varje unik patient kan ge upphov till flera vårdkontakter.

2020: 1 309 403

2021: 1 418 915

2022: 1 477 821

2023: 1 545 352

Antal operationer och ingrepp utföra vid Karolinska Universitetssjukhuset

2020: 48 464

2021: 53 622

2022: 57 376

2023: 56 727