Så halverades väntetiden för bisköldskörtelundersökningar

Nyhet

Med en ny metod har väntetiden för bisköldkörtelundersökningar mer än halverats och undersökningstiden kortats med närmare 80 procent. ”Nu kan vi hantera det ökande antalet remisser utan att det uppstår flaskhalsar”, säger sektionschefen Per Grybäck.

Med den gamla metoden för bisköldkörtelundersökningar hade nuklearmedicin trots extrakörningar väntetider på tre till fyra månader. I dag ligger väntetiden på ungefär en månad. Bisköldkörtlarna producerar bisköldkörtelhormon som reglerar kalkbalansen i kroppen. Är produktionen för hög – vilket på sikt kan ge upphov till bland annat benskörhet och njursvikt – är kirurgi den enda behandlingsmetoden som permanent kan bota tillståndet.

Diagnosen fastställs med hjälp av blodprov (biokemisk analys). I de flesta fall är det en av de fyra bisköldkörtlarna som är förstorad och överaktiv. För att underlätta och begränsa kirurgin (minimalinvasiv kirurgi) görs preoperativ kartläggning med ultraljud och/eller nuklearmedicinska metoder.

– Då kan både läge och antal sjukliga körtlar bestämmas, säger Per Grybäck, sektionschef, Nuklearmedicin Solna.

Under 2023 fick vi ett nytt radioaktivt diagnostiskt läkemedel

Den nuklearmedicinska metod som tidigare använts har varit bra men tidsödande då endast fyra patienter kunnat undersökas på en dag. Under senare år har antalet patienter som skickas för undersökning ökat dramatiskt och kamerakapaciteten har inte räckt till. Genom ett samarbete mellan Nuklearmedicin och den medicinska enheten Radiofarmaci fick man under 2023 tillgång till ett nytt radioaktivt diagnostiskt läkemedel med en bättre känslighet. Undersökningen går dessutom betydligt snabbare att utföra nu.

– Den nya metoden tar cirka 20 minuter jämfört med cirka 2 timmar med den tidigare. Känsligheten är något bättre nu. Detta gagnar både flöde och patienter, säger Per Grybäck och tillägger:

– Den nya metoden har bidragit till att höstens köer kunnat arbetas bort. Vi har nu möjlighet att hantera det ökande antalet remisser utan att det uppstår flaskhalsar.

Text: Nneka Magnusson Amu