Arbetet med varsel inom administration på Karolinska fortsätter

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset varslade den 12 juni om uppsägning av 450 tjänster för chefer och medarbetare inom administration. Nu har förslag på inriktningar för hur varslet ska genomföras arbetats fram.

Samtliga staber; Ekonomi och Inköp, HR, Vårdstöd och Teknik, Rättskansliet, Kommunikation och Externa Relationer, Forskning Utbildning och Innovation, Kvalitet och Patientsäkerhet samt Produktion, har arbetat fram förslag som innebär personalminskningar på totalt 20 procent, vilket motsvarar cirka 200 tjänster.

Vårdnära administratörer och medicinska sekreterare föreslås framöver ingå i Stab Produktion, i stället för att som i dag normalt organisatoriskt tillhöra ett tema eller en funktion. Detta möjliggör tydligare ledarskap, lärande tvärs sjukhuset, ökad flexibilitet och jämnare arbetsbelastning.

Tydligare roller för administrativa medarbetare och sjukhusgemensamma nyckeltal för antalet administrativa medarbetare som bör finnas i teman och funktioner. Detta möjliggör förenkling och underlättar samarbete mellan verksamheter.

Karolinska arbetar bland annat med att införa digitaliserade kassor, ett digitalt schemaläggningssystem samt fortsätter att implementera digitala automatiserade patientenkäter.

– Att varsla är ett tufft beslut. Nu har vi arbetat fram förslag för hur vi ska gå vidare. I grunden handlar det om att vi måste arbeta på nya sätt. Vår administration och våra staber måste precis som sjukvården bli mer automatiserade och digitaliserade och vi måste samarbeta mer inom sjukhuset, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset har totalt 15 800 medarbetare. Det innebär att varslet motsvarar 2,8 procent av det sammanlagda antalet anställda. Under årets första åtta månader hade Karolinska ett ekonomiskt underskott på 600 miljoner kronor.