Smittspårning efter mässlingsfall hos medarbetare

Nyhet

Smittspårning pågår sedan en medarbetare smittats med mässling av en patient som vårdades på sjukhuset under april.

En medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset konstaterades den 3 maj vara smittad av mässling. Medarbetaren har smittats av det barn som besökte sjukhuset den 16 april och som tidigare vårdats på Karolinska, se länk till tidigare artikel om detta fall. Smittspårning pågår bland de personer som medarbetaren kommit i kontakt med både på sin fritid och på arbetet. De som kan ha exponerats för smitta kontaktas och följs upp avseende immunitet mot mässling. De får också muntlig och skriftlig information om hur de ska agera om de skulle insjukna.

Den smittade medarbetaren är vaccinerad, det vill säga det rör sig om en så kallad genombrottsinfektion. Dessa är ovanliga och ger sällan upphov till fortsatt smittspridning, då vaccinerade är mindre smittsamma än ovaccinerade personer.

Mässling är en luftburen smittsam sjukdom och en mycket stor andel av vår befolkning har gott vaccinationsskydd. Inkubationstid är 1-3 veckor, vanligen 10-11 dagar. Man är smittsam från 4 dagar före man får utslag till och med ca 4 dagar efter att utslag blivit synliga.