Ablationer med fokus på de avancerade metoderna

Nyhet

Idag på alla hjärtans dag så firar vi Karolinskas framgångsrika hjärtvård lite extra. Karolinska bedriver Nordens största centrum för ablationsbehandling av arytmier.

Karolinska bedriver Nordens största centrum för ablationsbehandling av arytmier. 2022 genomfördes totalt 1671 ingrepp på sjukhusets fyra högteknologiska elektrofysiologiska laboratorier i Solna och Huddinge.

Enheten med 14 läkare och 30 sjuksköterskor erbjuder hela spektrat av modern elektrofysiologisk behandling – från hjärtrusningar hos barn och patienter med medfödda hjärtfel till livshotande rytmrubbningar i hjärtkammaren hos patienter i kardiogen chock som kräver stöd av hjärtlungmaskin (ECMO).

– Utvecklingen har varit enorm de senaste åren. Våra skickliga operatörer klarar idag fall som inte gick att behandla för bara några år sedan, säger Frieder Braunschweig, verksamhetschef för ME Kardiologi.

Enheten är specialiserad på komplexa förmaksarytmier och leder en multicenterstudie som undersöker nyttan med ett nytt ablationskoncept vid förmaksflimmer. Nyligen infördes en metod för att lösa svåra arytmiproblem med hjälp av injektion av alkohol i en liten gren på utsidan av förmaket. Tio patienter har redan behandlats med god effekt.

Enligt Frieder Braunschweig är ablationsbehandling fortfarande en underutnyttjad metod.

– Vårt team arbetar för att våra resurser och kunskaper kan komma fler patienter till gagn.

Fler framgångsexempel hittar du i Karolinskas Årsberättelse.

Text: Josefine Franking