Årsberättelsen 2022: Vi har visat att det "omöjliga" är möjligt

Nyhet

Återigen har Karolinska Universitetssjukhuset levererat ett resultat i världsklass. Under året som gått har 82 av 88 operationsköer arbetats bort och öppenvårdsbesöken ökade med 10 procent. 94 procent av patienterna beskrev sin sjukhusupplevelse som mycket bra eller bra. – Precis som tidigare har våra medarbetare visat att det ”omöjliga” är möjligt, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

– Jag är stolt över att få vara en av 15 300 på Karolinska som varje dag gör livet bättre för många människor, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

För tredje året i rad levererar Karolinska Universitetssjukhuset mer vård än uppdraget specificerar samt ett ekonomiskt överskott. Detta trots hög belastning, covidrelaterad sjukfrånvaro i början och slutet av året och ett historiskt högt inflöde av barn- och infektionssjukdomar.

– Det visar kraften i det förbättringsarbete vi bedriver på sjukhuset och som involverar alla medarbetare, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

Inom sjukhusets öppenvård har det genomförts 10 procent fler besök 2022 än 2019 och även i slutenvården ses en ökande trend. Sjukhuset har också och tagit hand om fler patienter från andra regioner och från utlandet. Närmare bestämt 10 632 fler vårdtillfällen än under 2021. Bakom detta ligger en medveten satsning på att ge fler i Sverige, oavsett var de bor, tillgång till högspecialiserad vård. 

– Jag tror inte att något annat sjukhus kan visa upp det som vi åstadkommit för våra patienter under det gångna året. Det är det unika samarbetet och insatser från alla på sjukhuset som gör att vi lyckas, säger Björn Zoëga.

Topp 10 på Newsweeks lista

Det är också tredje året i rad som sjukhuset finns med på tidskriften Newsweeks lista över världens tio bästa sjukhus: Karolinska rankas nummer åtta i världen och nummer tre i Europa. Även listan över de sjukhus som bäst utnyttjar den mest avancerade tekniken i vården inkluderar Karolinska, som det enda sjukhuset utanför USA, på plats 9, särskilt i kategorin artificiell intelligens.

– Denna placering är ett kvitto på sjukhusets ledande position även inom datadriven styrning, säger Björn Zoëga.

På listan över världens bästa specialiserade sjukhus rankades Karolinska Universitetssjukhuset som Nordens bästa sjukhus i åtta av tio kategorier.

Prostatapatienten Leif Solnestam blev en av de sista att opereras inom ramen för sjukhusets kökapning under 2022.

Köfritt Karolinska

Sjukhuset genomförde under 2022 en ambitiös satsning på att bli landets första köfria universitetssjukhus, inom ramen för vårdgarantin: 90 dagar för operation och 30 dagar för ett nybesök. En ny tf produktionsdirektör tillsattes för att säkerställa skarpt fokus från ledning och alla delar av organisationen. Vikten av att använda sjukhusets samlade resurser på bästa sätt har betonats och det tillsammans med de nya dataverktyg och förenklade översikter över vänteläget som tagits fram bidrog till att 82 av 88 operationsköer arbetats bort vid årsslutet. Antalet patienter som väntat längre än 90 dagar på operation minskade från 1 680 till 488 och patienterna i nybesökskön minskade från 6 037 till 2 820.

– Målsättningen har varit att kapa köerna på ett sätt som är hållbart och inte innebär tillfälliga lösningar. På sikt kommer ”Köfritt Karolinska” även att handla om andra typer av väntetider eller ledtider i en strävan att minimera onödig väntan, säger Björn Zoëga.

Nanna Svartz, reumatolog och Sveriges första kvinnliga professor.

Forskning och innovation i fokus

Forskning, utbildning och innovation är en av grundstenarna i Karolinskas uppdrag. Under det gångna året slöts bland annat ett nytt samarbetsavtal mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm/Karolinska Universitetssjukhuset för att skapa en samlad biobankinfrastrutur. Detta är en förutsättning för att Stockholmsregionen ska bli världsledande inom Life Science. I dag finns 2428 aktiva forskare vid sjukhuset och antalet vetenskapliga artiklar i samarbete med Karolinska Institutet är fortsatt högre än innan pandemin.

– Framstående forskning är nödvändig för att vi ska nå vår vision: Vi ska bota och lindra i morgon det ingen kan bota och lindra i dag, säger Björn Zoëga.

Patienten Eva Nygren vilar ut i sjukhussängen efter att en stor tumör opererats bort i magen.

Hög patientnöjdhet

För att förenkla uppföljningen av patienters upplevelse har de enkäter som tidigare gjordes på papper digitaliserats. Det har ökat antalet enkäter och svar. Resultatet från december 2022 visar att 94 procent av patienterna på Karolinska bedömer sin helhetsupplevelse av vården som bra eller mycket bra. Nedbrutet på olika verksamheter kan man se att särskilt cancerpatienter varit nöjda. Av drygt 18 000 svarande från Tema Cancer uppger 96 procent att helhetsupplevelsen varit bra eller mycket bra. Totalt har 56 000 patienter svarat på automatiserade enkäter under 2022 och ännu fler svar väntas komma in 2023.

– Vi har stått för en fantastisk prestation under året, det är patienternas höga betyg ett tydligt bevis på, säger Björn Zoëga.

Text: Nneka Magnusson Amu

Läs mer om Karolinskas framgångsrika arbete under 2022

Karolinskas år i siffror

  • Andel av vårduppdraget från Region Stockholm som sjukhuset uppfyllt: 104,2 procent
  • Antal slutenvårdstillfällen: 85 908
  • Antal öppenvårdskontakter: 1 390 519
  • Antal operationer: 57 377
  • Pågående kliniska studier: >1500
  • Ekonomiskt resultat: +18 miljoner kronor