Lägst dödlighet efter hjärtoperationer i Sverige blev ännu lägre 2022

Nyhet

Dödligheten efter hjärtoperationer på Karolinska Universitetssjukhuset har sjunkit markant, samtidigt som antalet hjärtoperationer har ökat. Karolinska hade år 2021 den lägsta 30-dagars mortaliteten efter hjärtoperation i Sverige. Förra året, år 2022, sjönk dödligheten ännu mer.

– Vi har gått från att vara sämst till bäst i klassen på hjärtoperationer, säger Peter Svenarud, överläkare och verksamhetschef för Karolinskas thoraxkirurgi.
När man har överlevt trettio dagar efter en operation är risken för att avlida i komplikationer i princip över. Att siffran för dödlighet efter hjärtoperation på Karolinska blev 0,4 procent år 2022 är unikt. Det är en medveten inriktning på hjärtkirurgin och ett genomtänkt kvalitetsarbete som ligger bakom den låga siffran.
– Vi opererar minst lika svårt sjuka patienter som alla andra sjukhus i Sverige och världen, men vi gör en noggrann individuell ”skräddarsydd” planering och väljer behandling efter varje persons förutsättningar, säger Peter Svenarud. 

Stora volymer ger skickliga kirurger

På Karolinska Universitetssjukhuset finns en palett av behandlingsmöjligheter och operationstekniker för hjärtsjuka. I första hand väljs minimalinvasiva tekniker vid operationer.de är mer komplicerade för en kirurg att utföra, men mycket skonsammare för en patient.
– Vi har satsat på att ha få, men högt specialiserade kirurger och operationsteam som tillåts nischa sig. De opererar då större volymer även vid ovanliga ingrepp och blir därför skickliga, säger Peter Svenarud.
Alla hjärtkirurger på Karolinska utför mer än hundra hjärtoperationer per år, vilket är ovanligt mycket.

Snabbt upp ur sängen på hjärtuppvakningsavdelningen

Även efter hjärtoperationen individanpassas vården. De patienter som är relativt friska intensivvårdas inte, utan tas till en speciell hjärtuppvakningsavdelning där de väcks så snart som möjligt för att komma upp ur sängen och röra på sig. Risken för att drabbas av komplikationer som lunginflammation, blodproppar eller liggsår, minskar. Intensivvården kan samtidigt lägga fokus på de allra svårast sjuka hjärtpatienterna, vilket också bidrar till att fler överlever.

Ett vinnande team

Kvalitetsarbetet hålls levande genom att alla yrkesgrupper på Karolinska som arbetar med de här hjärtpatienterna träffas regelbundet. När problem behöver lösas är beslutsvägarna korta.
– Det är mycket tillfredställande att arbeta med kvalitetsarbete. Alla vill känna att de är del av ett vinnande team och idag upplever jag att det finns en stor stolthet över vår verksamhet, säger Peter Svenarud.

 

 

Kvalitetsutveckling

Karolinskas hjärtkirurgi 2022 

  • Ingen kö
  • Tar emot patienter från Sverige och utlandet
  • Profilområden: Minimalinvasiv hjärtkirurgi (ca 150 per år), minimalinvasiv lungkirurgi, operationer på kroppspulsådern, ECMO / hjärtpumpar / konstgjorda hjärtan, operationer för proppar i lungorna, thoraxintensivvård/transport (helikopter)