8 frågor om hiv och aids

Nyhet

Jan Vesterbacka, kliniskt verksam läkare vid Karolinska och medicinskt ansvarig för hiv-vården, besvarar åtta frågor om hiv och aids.

Hur stor är hiv-patientgruppen hos er i dag?
– Vi på Infektionsmottagning 2 ansvarar för drygt 2 260 vuxna patienter med hiv. Därtill följs 53 barn med hiv på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ALB. När barnen närmar sig vuxen ålder har vi tillsammans med ALB en gemensam ungdomsmottagning som på ett smidigt sätt slussar in barnen till vuxenvården.

Jan Vesterbacka, kliniskt verksam läkare vid Karolinska och medicinskt ansvarig för hiv-vården.

Är det en patientgrupp som ökar eller minskar? ​
– Vår patientgrupp med hiv ökar stadigt, jämfört med 2015 följer vi 326 fler patienter. Detta följer den globala trenden, där antalet hiv-infekterade stadigt ökar, vilket framför allt beror på en minskad dödlighet relaterat till en högre tillgång till välfungerande bromsmedicinering i utvecklingsländer.

Hur stor andel är män respektive kvinnor? ​
– Vår patientgrupp består av 54.2 % män och 45.7 % kvinnor.

Vad är genomsnittsåldern för denna grupp?
– Medianåldern ligger på 51 år, och den rör sig successivt uppåt. 22.5 % är äldre än 60 år och vår äldsta patient är 94 år.

Vilken är den vanligaste smittvägen?​
– Heterosexuell smitta dominerar (64.8 %), följt av smitta mellan män som har sex med män (17.9 %).

Hur många nya hiv-fall rapporteras in hos er varje år?
– Antalet varierar rätt mycket från år till år, bl a beroende på faktorer som migration, flyktingströmmar, Covid-19-pandemin m.m. Under 2022 har vi hittills tagit hand om 39 patienter med nyupptäckt hiv. Av dessa hade 16 st (39 %) gravt nedsatt immunförsvar med <200 hjälparceller, flertalet hade komplicerade infektioner med behov av lång inneliggande vårdtid på Karolinska. En mer frikostig hiv-provtagning är generellt önskvärd. Då skulle sannolikt andelen patienter som inkommer med gravt nedsatt immunförsvar minska, eftersom diagnos hinner ställas innan komplikationer hunnit utvecklas.

Vad är status för sjukdomen hiv i Sverige i dag?​
– Att leva med hiv-infektion i Sverige idag innebär att man har en kronisk infektionssjukdom, som dock är fullt behandlingsbar med bromsmediciner. Det förväntas en i stort sett normal livslängd om medicinering kan startas i tid, och som välbehandlad hiv-patient är man inte smittsam. Det krävs dock daglig medicinering (i allmänhet 1-2 tabletter dagligen). Trots våra goda behandlingsresultat omges hiv tyvärr fortfarande av ett stort stigma, vilket vi noterar bla i våra livskvalitéundersökningar.

Till sist: När kommer det ett botemedel?
– Fram tills nu har faktiskt ett par patienter med hiv och samtidig hematologisk malignitet botats från hiv globalt genom stamcellstransplantation. Detta har visat att det faktiskt går att bota hiv, men en säker metod som går att använda i större skala har än så länge inte hittats. Förutom det medicinska omhändertagandet av våra patienter bedriver vi också forskning, där en del är inriktad på att kartlägga hur man kan bota hiv. När i tid den gåtan kan lösas återstår att se.

Text: Nneka Magnusson Amu
Foto: Privat

Här kan du läsa mer om Karolinskas Infektionsmottagning i Huddinge, som tar emot drygt 200 hiv-patienter varje vecka.