3D-center Karolinska invigt

Nyhet

På Karolinskas 3D-center skapas anatomiska modeller med hjälp av 3D-utskrifter, för att underlätta operation och operationsplanering.

På 3D-center Karolinska skapas 3D-modeller av olika kroppsdelar som illustration för att öka förståelsen för en anomali. Med virtuell operationsplanering kan man i förväg, med datorns hjälp, i detalj planera operationen och skriva ut hjälpmedel som används vid själva ingreppet. 

Lena Gordon Murkes är överläkare, barnradiolog och tf. sektionschef på 3D-center på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 

– Här skriver vi både ut anatomiska modeller av olika kroppsdelar och vi gör operationsplaneringar tredimensionellt.

Idag arbetar, förutom Lena Gordon Murkes, även den kliniska ingenjören Vasileios Tsirkos, och två medicintekniska ingenjörer på 3D-centret som hade nyöppning i september.

Virtuell operationsplanering frigör värdefull tid

Utifrån en undersökning med datortomografi kan man i 3D-centrets datorer i förväg planera ett ingrepp och exakt bestämma hur man ska skära, borra eller förflytta delar. 

– Med hjälp av denna planering skriver man ut hjälpmedel som sedan används som guider under själva operationen. Detta gör man för att få ett exakt resultat.  

Lena betonar att denna virtuella operationsplanering frigör tid från käkkirurgerna, som endast behöver vara med cirka en halvtimme under själva planeringen. Den kliniska ingenjören gör ett tidsödande förberedelsearbete samt planerar även de utskrifter som behövs för själva operationen. 

– När det gäller operationsplaneringen med käkkirurgerna är det viktigt att förstå hur mycket tid det tar – man frigör värdefull läkartid samtidigt som slutresultatet blir mer exakt, säger hon och tillägger:

– Käkkirurgerna tillsammans med plastikkirurgen gör även svåra canceroperationer i ansiktet som kan planeras i förväg, vilket underlättar och gör slutresultatet säkrare och mer exakt, säger Lena. 

Vill se virtuell operationsplanering inom fler områden 

På 3D-centret kan de skriva ut i olika plastmaterial, och även mjuka och färgade material. 

– Vill man ha med modellen in i operationssalen måste den så klart vara tillverkad i ett plastmaterial som går att sterilisera. 

Rent konkret så innebär det att man skriver ut 3D-modeller av exempelvis olika organ eller kroppsdelar som får följa med in på operation som ett visuellt och taktilt hjälpmedel. Modellerna kan även användas som guide för att exempelvis böja till en metallplatta som sedan används vid operationen. 

– När man håller i någonting fysiskt, förstår hjärnan på ett helt annat sätt hur man ska gå till väga, säger Lena.

3D-modellerna kan även underlätta i kommunikationen med patienten samt användas till undervisning och utbildning.  

Lena ser stor potential framöver för 3D-centret. 

– Det finns många fler områden där den virtuella operationsplaneringen kommer att kunna hjälpa kirurger och ortopeder att planera kirurgin i förväg. Förhoppningen är att 3D-center ska kunna vara en inspirationskälla för nya arbetsmetoder och hjälpmedel. Både för kliniken samt inom forskning och utbildning. 

Text: Josefine Franking 
Film: Joakim Lindberg

  • Finns i: Solna, på Anna Steckséns väg 45 
  • Medarbetare: sektionschef, klinisk ingenjör, två medicintekniska ingenjörer 
  • Värt att veta: Hade nyöppning nu i september 2022  

Välkommen in till Karolinskas 3D-Center