Huddinge gör sig redo för nya lördagsoperationer

Nyhet

Nu startar Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge upp höstens första lördagsoperationer. Anestesisjuksköterskan Anette Di Leo Falk och operationssjuksköterskan Åsa Dorch är två av dem som ska bemanna operationssalarna.

Anestesisjuksköterskan Anette Di Leo Falk och Åsa Dorch, operationssjuksköterska.

Schemat är satt. Fem gynekologiska och fyra urologiska operationer ska opereras fördelade på två operationssalar. Sammanlagt tjänstgör tretton personer helgen den 3–4 september: en anestesiläkare, tre anestesisjuksköterskor, tre operationssjuksköterskor, fyra undersköterskor och två PrePostOp-sjuksköterskor. 

För anestesisjuksköterskan Anette Di Leo Falk på enheten Perioperativ Medicin Huddinge är det inte första gången hon går in extra på en lördag.

– Det har jag gjort även under våren. För mig är det viktigt att göra den insatsen för att fler patienter ska kunna få sin operation. Behovet är stort och om jag kan hjälpa till gör jag gärna det, säger Anette Di Leo Falk. 

God stämning

Lördagssatsningarna ska fortsatt hjälpa till att kapa de operationsköer som uppstod under pandemin och de utgör en viktig del i Karolinska universitetssjukhusets mål för att bli det första köfria universitetssjukhuset – ett mål som ska vara uppfyllt vid årets slut.

Caroline Hällsjö Sander, produktionsdirektör

– Satsningen pågår under hela hösten, men inte på alla enheter samtidigt. Huddinge har lagt sitt schema, Solna och Astrid Lindgrens barnsjukhus sitter nu med slutplaneringen, säger Caroline Hällsjö Sander, överläkare i anestesi och intensivvård och nyutnämnd produktionsdirektör på Karolinska universitetssjukhuset.

Anette Di Leo Falk märker ett stort intresse för lördagsoperationer även bland kollegorna.

– Utöver att det känns meningsfullt tror jag att många med mig tyckt att det varit bra stämning och ett gott samarbete i teamen med snabba bytestider mellan patienterna i operationsflödet.

Åsa Dorch, operationssjuksköterska på Perioperativ Medicin Huddinge, som även hon lördagsarbetat tidigare är inne på samma linje:

– Det har fungerat över förväntan, kanske för att vi alla är på samma plats hela dagen. Ingen behöver bli avbruten av larm eller kallas in på avdelningar/mottagningar. Och inga extra uppgifter behöver utföras; logistiken i och runt operationsavdelningen tar vanligtvis några timmar varje normal dag. 

Alla medarbetare viktiga för att det ska fungera

Produktionsdirektör Caroline Hällsjö Sander är inte förvånad över intresset hos de anställda.

– Det gör mig glad förstås och är ytterligare ett bevis på att vi har engagerade medarbetare. Många vill hjälpa till och bidra till att det går bra för våra patienter, säger hon och fortsätter:

– Det är viktigt att involvera hela sjukhuset i detta – alla är en del i kedjan. För att kunna utföra extra operationer så här under en helg behövs samarbete mellan flera aktörer exempelvis Sterilteknik, logistik och patienttransport. 

Helgsatsningarna kräver lite annorlunda insatser än de vanliga. Till det bättre, tycker Åsa Dorch.

– För oss som ofta har fulla dagsprogram känns det här som ett vettigare sätt att hantera problematiken på än att överbelasta redan ansträngda operationsavdelningar. Det är ju samma personal som jobbar lördagar som jobbar på som vanligt veckan innan och efter, säger hon.

Måna om medarbetarnas hälsa

Caroline Hällsjö Sander understryker att det är helt frivilligt att gå in och arbeta på lördagar. Är man intresserad skriver man helt enkelt upp sig på en bemanningslista. Det är inte ovanligt att det är kö till att arbeta extra. Men det inte bara patienterna som står i fokus för lördagssatsningarna.

– Vi vill verkligen måna om medarbetarnas hälsa. Cheferna har ett stort ansvar att fördela arbetet och se till att alla får den återhämtning de behöver. Här upplever jag att vi har mycket närvarande och engagerade chefer, säger Caroline Hällsjö Sander.

Anestesisjuksköterskan Anette Di Leo Falk är beredd på att hoppa in fler gånger under hösten. 

– Ja, jag har möjlighet att arbeta extra och kommer att gå in fler lördagar vid behov, säger hon.

Åsa Dorch avslutar:

– Naturligtvis lockar den extra ersättningen. Men det har också varit roligt att jobba lördagar. Känslan av att vi är en arbetsplats där alla drar mot samma mål och är villiga att kompromissa och hjälpas åt har varit extra stark då. Så som man önskar att det skulle vara, men som kan vara väldigt svårt att få till i en stor organisation där folk jobbar på olika enheter och har olika behov och önskningar. 
 
Text och foto: Nneka Magnusson-Amu