Tre nya NHV-uppdrag för Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

I förra veckan tilldelades Karolinska Universitetssjukhuset/Region Stockholm tre nya uppdrag för högspecialiserad vård. Ett handlar om stamcellsbehandling för att förebygga komplikationer av svår systemisk skleros. Här möter en skör patientgrupp en ny behandling som kan bromsa deras sjukdomsförlopp.

-         Jag är glad för att stamcellsbehandlingen finns, den är den mest effektiva bromsande behandling som finns för dessa patienter idag. Det är vårt samarbete med Transfusionsmedicin och Centrum för Allogen Stamcellstransplantantion (CAST) som gör det här möjligt på Karolinska Universitetssjukhuset, säger Jon Lampa, verksamhetschef och överläkare på Medicinsk Enhet Gastro-Hud och Reuma, som ser NHV-uppdraget som ett erkännande.

Det handlar om en ovanlig behandling för en ännu ovanligare patientgrupp. På Karolinska Universitetssjukhuset är det ungefär två patienter per år som är aktuella för stamcellstransplantation efter att ha drabbats av den allvarliga varianten av systemisk skleros. På sjukhuset har den reumatologiska mottagningen kontakt med 300 patienter som lever med systemisk skleros i varierande svårighetsgrader.

Det är en ovanlig autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper kroppens olika organ som omvandlas till bindväv och gradvis blir obrukbara.

-         Att det är en systemisk sjukdom innebär att hela kroppen drabbas, med alla dess organ. Det vanligaste är att huden och de små kärlen, till exempel till fingrarna, påverkas. I de allvarligare varianterna angrips lungorna och hindrar till sist blodets kretslopp mellan lungorna och hjärtat. När det gått så långt är patienten i dålig kondition och behöver ofta syrgas, säger Jon Lampa.

Karolinskas specialister behöver göra svåra etiska avgöranden innan de rekommenderar stamcellsbehandling för en patient.

-         Det är mycket påfrestande och används därför enbart för svår systemisk skleros, men samtidigt måste patienten vara i så pass bra skick att de överlever, förklarar Stephan Mielke, chef för CAST, Centrum för Allogen Stamcellstransplantation.

Behandlingen inleds med att patientens egna stamceller hämtas från blodet och renas därmed från bland annat lymfocyter i den extremt kontrollerade miljön på stamcellslaboratoriet på Transfusionsmedicin och återföras till patienten därefter.

-         Man kan säga att vi nollställer immunsystemet. För det ska fungera måste vi först slå ut det existerade immunförsvaret. Efter behandlingen följer en period på cirka ett år då det nya immunförsvaret sakta byggs upp och då patienten är mycket känslig för alla sorters infektioner, säger Stephan Mielke.

Karolinska Universitetssjukhuset kommer att delta i den internationella studien UPSIDE som kan bli banbrytande för stamcellsbehandling som metod för att förebygga utveckling av svår systemisk skleros.

NHV-uppdraget ger sjukhuset stora möjligheter att fortsatt driva en nationell verksamhet  i frontlinjen för systemisk skleros, vilket kan bli betydelsefullt även för andra svårbehandlade sjukdomar.

-         Vi förväntar oss fler nya cellbaserade behandlingsformer för autoimmunologiska sjukdomar i framtiden, säger Stephan Mielke.

 

Fler nya uppdrag för nationell högspecialiserad vård på Karolinska:

  • Kroniska lungsjukdomar hos barn
  • Osteogenisis imperfecta

Här hittar du samtliga NHV-uppdrag för Karolinska Universitetssjukhuset