Ny operationssatsning ska minska väntetiderna

Nyhet

Den här veckan startar en ny satsning på att operera patienter som har fått väntat på operation i samband med pandemin. Fokus blir på patienter med behov av plastik-, ortopedi- eller öron-näsa-hals-operation. Operationerna kommer att genomföras både under veckorna samt vid fyra lördagar.

Karolinska genomförde under 2021 flera satsningar på att operera patienter som fått vänta på grund av pandemin. Nu startar en ny operationssatsning där fokus är på patienter som på grund av pandemin ännu inte blivit erbjudna operationstid och således fått vänta längre än det som är avtalat inom vårdgarantin.

- Sammantaget har vi opererat många patienter under och efter pandemin. Men vi har fortfarande patienter som ännu inte har blivit opererade då vi har varit tvungna att prioritera exempelvis cancerkirurgi. Det har gjort att vi nu behöver fokusera extra på andra patientgrupper som fått vänta på sin operation längre än vad vi önskar, det är dem vi ska operera nu, säger Caroline Hällsjö Sander, verksamhetschef PMI och den som samordnar operationssatsningen.

Operationerna kommer att genomföras både inom den ordinarie operationskapacitet som bemannas under veckorna samt initialt vid fyra lördagar med start nu i helgen. Genom att operera extra i kombination med bra planering av de ordinarie operationsprogrammen förväntas väntetiderna reduceras för en stor del av de patienter som väntar på operation.

Operationerna i denna satsning kommer främst att fokusera på plastikkirurgiska patienter, ortopediska patienter och öron-näsa-halspatienter. Satsningen omfattar inledningsvis vuxna.

- Under våren kommer en liknande satsning att göras för barn med fokus på barnkirurgiska och barnortopediska patienter, säger Peter Larsson, verksamhetschef Barn PMI.

Många har jobbat hårt under pandemin och med operationssatsningen i höstas, orkar medarbetarna det här också?

- Vi har full förståelse för att många är trötta. Alla extrapass för operationssatsningen är frivilliga och vi fördelar passen för att säkerställa tillräcklig återhämtning. Vi ser ändå att många är villiga att ställa upp och göra det här för patienternas skull, säger Caroline Hällsjö Sander.

OPERATIONSSATSNING

Karolinska Universitetssjukhuset genomförde under 2021 två extra operationssatsningar för att beta av de köer som bildats under pandemin. Under fem veckor innan sommaren genomfördes 250 extra operationer och i en större satsning som pågick hela hösten opererades hela 1 237 extra patienter utöver ordinarie plan. Både barn och vuxna har opererats.