Karolinska Universitetssjukhuset söker fler deltagare i kampen mot framtida pandemier

Nyhet

För att stärka kunskapen om covid-19-vaccin och förutsättningarna inför framtida pandemier behövs mer forskning. Du som är intresserad av att delta i vaccinstudier kan anmäla dig till Vaccelerates volontärregister. Det är den största europeiska satsningen hittills för att sammanföra forskare och studiedeltagare

Vaccelerate är ett EU-projekt och forskningsnätverk som startades i slutet av januari 2021 för att utveckla unionens kapacitet för att kunna genomföra kliniska vaccinstudier av covid-19, men också inför framtida pandemier.

Nätverket består av akademiska institutioner och universitetssjukhus inom Europa och leds av universitetssjukhuset i Köln. Karolinska Universitetssjukhuset är svensk huvudman för nätverket, där även Karolinska Institutet ingår.

-  Vacciner behöver var effektiva och säkra för alla, därför behövs studiedeltagare med olika bakgrund, ålder och kön. Därför har Vaccelerate öppnat det första transnationella volontärregistret för kliniska studier i Europa. Hit kan personer anmäla sitt intresse för att delta i vaccinstudier, säger Helena Hervius Askling, som ingår i projektgruppen för Vaccelerate och är överläkare på Akademiskt Specialistcentrum/SLSO/Region Stockholm.

Den som passar kriterierna för en studie blir kontaktad av Vaccelerate, som endast lämnar det aktuella studiecentrets kontaktuppgifter till den som registrerat sitt intresse. Det är sedan upp till dig som registrerat dig i volontärregistret att välja om du vill svara på en förfrågan. Studierna utförs av universitetssjukhus, läkemedelsföretag, eller akademiska institutioner som har fått godkänt av Vaccelerates ledning i Köln.

Volontärregistret ska underlätta för europeiska studier där effekten för nya eller justerade vaccin behöver studeras i en större grupp människor. Det är kliniska studier i fas 2 eller fas 3, vilket innebär att vaccinerna redan har visats vara säkra att ge till människor i så kallade fas 1-studier.

Alla personer över 18 år kan anmäla sitt intresse sig till volontärregistret och barn kan registreras av sin målsman. Du kan vara vaccinerad eller ovaccinerad och det spelar ingen roll om du har haft covid-19 eller inte.

Om du väljer att kontakta dem som organiserar studien du är intresserad av, får du alltid veta mer och vilken institution som är forskningshuvudman. Du ska också få veta hur du kan ta del av dina egna eller hela studiens resultat när studien är avslutad.

Läs mer om vad det innebär att anmäla sig till Vaccelerates volontärregister och  kommande vaccinstudier

Här kan du registrera dig

Om Vaccelerate

Vaccelerate är en del av EU:s beredskapsplan mot biologiska hot, Hera-inkubatorn, och finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Över 400 studiecenter är registrerade till en gemensam plattform - European Vaccine Trial Accelerator Platform (EUVAP). Karolinska Universitetssjukhuset är koordinator för Vaccelerate i Sverige.