Vaccelerate – samlad europeisk vaccinexpertis för framtiden

Vaccelerate erbjuder och koordinerar europeisk expertis, resurser och forskningsinfrastruktur för att underlätta kliniska vaccinstudier, för covid-19 och andra smittsamma sjukdomar. Det är en viktig resurs i beredskapen för en framtida pandemi. Karolinska Universitetssjukhuset leder Sveriges medverkan, i samarbete med Karolinska Institutet.

Vad är Vaccelerate?

Vaccelerate är ett EU-finansierat forskningsnätverk som ska göra det lättare att genomföra vaccinationsstudier inom unionen och stärka pandemiberedskapen. Tillsammans koordinerar nätverket över 400 studiecenter och en gemensam databas för personer är intresserade av att delta i vaccinstudier. Karolinska Universitetssjukhuset samordnar Sveriges medverkan tillsammans med Karolinska Institutet.

Hundratals europeiska kliniker - i ett nätverk

För att underlätta genomförandet av stora vaccinstudier har Vaccelerate skapat en gemensam ingång till studiecenter i Europa - European Vaccine Trial Accelerator Platform (EUVAP). Hittills är över 400 studiecenter registrerade.

Alla kliniker som är intresserade av delta är välkomna att registrera sig – oavsett tidigare erfarenhet av vaccinstudier. Du kan läsa mer om EUVAP och registrera din klinik här.

Genom nätverket kan vaccinutvecklare och sponsorer snabbt få kontakt med studiecenter som uppfyller önskade kriterier för olika typer av studier. Sponsorer och företag som är intresserade av att använda sig av nätverket och utföra vaccinstudier kan kontakta info@vaccelerate.eu.

Volontärregister för personer som vill hjälpa forskningen

För att se att vaccinerna är effektiva och säkra i olika typer av befolkningsgrupper så behövs också fler studiedeltagare. Vaccelerate har därför skapat ett europeiskt volontärregister där personer kan anmäla intresse för att delta i vaccinstudier. Skulle en person passa kriterierna för en studie blir personen kontaktad av Vaccelerate som endast lämnar studiecentrets kontaktuppgifter. Studiedeltagaren får sedan själv välja att ta kontakt med kliniken eller inte.

Mer om volontärregistret

Mer om Vaccelerate

Kontakt och mer information

Du når Vaccelerates svenska projektgrupp på vaccelerate.karolinska@sll.se.

Läs mer om projektgruppens arbete.

Vaccelerate i siffror

  • 18 medlemsländer och 5 länder associerade till EU Horizon 2020 deltar i projektet

  • Projektet pågår i 3 år

  • Budget på 12 miljoner euro

  • Över 400 studiecenter är registrerade i nätverket EUVAP

Rapport om Vaccelerates volontärregister

En rapport om Vaccelerates volontärregister har publicerats i tidskriften Vaccine. Rapporten beskriver bland annat hur registret fungerar, vilka resultat som uppnåtts hittills och vad som planeras framöver.

Läs hela rapporten | ScienceDirect