Karolinska Universitetssjukhuset inför nytt sepsislarm på akutmottagningen Huddinge

Nyhet

Akutmottagningen vid Karolinskas Universitetssjukhuset i Huddinge tar 7 februari i bruk ett nytt sepsislarm för att tidigare upptäcka sepsis hos patienter. Det nya strukturerade sepsislarmet har utvecklats av en nationell multidisciplinär arbetsgrupp, som del i ett nationellt vårdförlopp för sepsis.

- Sedan 2019 har nationella vårdförlopp för olika diagnosgrupper tagits fram i syfte att göra vården mer effektiv och jämlik över hela landet. Sepsis valdes ut som en av de tio första diagnoserna för dessa vårdförlopp och godkändes för implementering i maj 2021. Målsättningen i vårdförlopp sepsis är att alla akutmottagningar i Sverige ska ta i bruk samma sepsislarm, säger överläkare Kristoffer Strålin vid Karolinska Universitetssjukhuset. Strålin är ordförande för nationella arbetsgruppen för sepsis.

Sepsis (tidigare kallat blodförgiftning) är en tidskritisk sjukdom och därför är det viktigt att upptäcka allvarlig sepsis så fort som möjligt så att adekvat behandling och övervakning kan sättas in. Dödligheten i allvarlig sepsis är hög, cirka 20 procent. Studier visar att om man ingriper tidigt så minskar vårdtiden, risken att hamna på intensivvård och risken för död. För att snabbare upptäcka sepsis hos patienter som kommer till akutmottagningar inför nu Karolinska i Huddinge detta sepsislarm.

När patienter kommer till akutmottagningen sker alltid en så kallad triagering. Det innebär att patienten kategoriseras efter tidsprioriteten hos det medicinska tillståndet i nivåerna grön, gul, orange och röd. I det nya sepsislarmet utlöser vårdpersonalen larmet om patienten kategoriseras röd i kombination med infektionsmisstanke. Larmet utlöser en blocksökning till infektionsjour, anestesijour och medicinjour som snabbt är på plats för att göra en gemensam bedömning om vilken vård patienten ska få.

- I det nya sepsislarmet har vi också skapat checklistor för undersköterskor och sjuksköterskor samt satt ihop ett standardiserat paket med vilka laboratorieprover ska tas för att snabbt kunna ge patienten rätt vård, säger Maja Dodd, ST-läkare i internmedicin på akuten i Huddinge som också varit med och planerat för och startat det nya sepsislarmet på Huddingeakuten.

Karolinska hade ett annat sepsislarm 2017-2020. Det sepsislarmets bedömning var mer komplicerad och omfattade även andra färgkategorier än rött i kombination med blodprov. Det nya sepsislarmet baseras endast på triage-sjuksköterskans bedömning, vilket gör det enklare och snabbare att aktivera sepsislarmet.

- Vi tror sepsislarmet kommer att fånga upp 1-3 patienter per dygn. Vi kommer ha fler kompetenser som bedömer patienten samtidigt så att vi kan förbättra vården och kanske i förlängningen minska dödligheten, säger Kristoffer Strålin.