Videomöten förenklar och effektiviserar vardagen hos diabetesmottagningen

Nyhet

Pandemins intåg intensifierade arbetet med videomöten. I dag är videosamtal en naturlig del av patientmötet – och utvecklingsmöjligheter finns.

För dryga tre år sedan började diabetesmottagningen använda sig av videomöten för vissa patientbesök. Under pandemin har arbetet intensifierats och antalet videomöten ökat kraftigt. Elin Magnusson är Specialistsjuksköterska vid diabetesmottagningen i Huddinge:

– Vi är väldigt positiva till Alltid öppet och hur tjänsten ‘videomöten’ har utvecklats under pandemin och därmed förbättrat våra förutsättningar att genomföra digitala möten. Under flera år har vi sett potentialen i videomöten, men använde tidigare ett betydligt krångligare system. I och med införandet av Alltid öppet har förutsättningarna förbättrats rejält, säger Elin.

Utöver enskilda patientmöten genomför mottagningen nu även digitala gruppmöten vilket de är först ut på Karolinska Universitetssjukhuset att göra. Detta sparar resurser, och reducerar risken för smittspridning. Gruppvideomöten möjliggör även digital utbildning i kolhydratsräkning hos dietisterna.

– En annan fördel med digitaliseringen är att vi sjuksköterskor numera kan jobba hemifrån en dag i veckan. Vi vill helst vara på plats såklart och träffa patienter och kollegor rent fysiskt, men en dag i veckan är det fantastiskt att arbeta hemifrån och därmed arbeta mer smittsäkert, säger Elin.

Kollegorna på diabetesmottagningen ser även tydligt att de numera når patienter som tidigare inte hade möjlighet att gå från jobbet en halvdag för ett läkarbesök som pågår i 15–30 minuter.

– Vi har som mål att vid fler typer av tillfällen kunna erbjuda videomöten – just för att kunna underlätta för fler patienter. Framöver kommer vi erbjuda funktionen att patienter kan logga in via datorn - och inte bara via sin mobiltelefon. En större skärm ger oss möjligheter att tillsammans titta på och dela dokument och tydligare visa exempelvis patientens blodsockerkurvor, avslutar Elin.