Karolinska Universitetssjukhuset arbetar intensivt med att förbättra barnsjukvården

Nyhet

I ett upprop i Dagens Nyheter (220129) tar 251 läkare upp flera viktiga frågor för barnsjukvården i Stockholm.

- Med rätta är förväntningarna höga på barnsjukvården och vi välkomnar en vidare diskussion om barnsjukvårdens specifika förutsättningar, säger Svante Norgren, temachef för Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska i Huddinge och i Solna.

Två nyckelfrågor är tillgång till vårdplatser och köer till operation. Antalet disponibla vårdplatser har stigit under de senaste åren, från 90 platser 2019, till 106 platser 2021. Men fler platser behövs för att möta behovet.

- Den bakomliggande utmaningen är främst att rekrytera och behålla sjuksköterskor inom dygnet runt-vården, en utmaning som vi delar med hela sjukvårdssystemet. Barnsjukvården ställer delvis andra och högre krav på bemanning och kompetens än vuxensjukvården, inte minst i ljuset av ett allt starkare fokus på barnperspektiv, säger Svante Norgren.

Köerna av patienter som väntat längre än vårdgarantin på operation sjönk stadigt, efter inflyttningen till den nya sjukhusbyggnaden i Solna, fram till början av pandemin.

- Kön till dagoperationer har minskat kraftigt; 2017 stod som mest 300 patienter i kö jämfört med 86 i dagsläget. Hade det inte varit för pandemin så hade köerna till slutenvårdsoperation också fortsatt att sjunka. Utmaningen ligger i operationsutrymme och här jobbar vi tillsammans med hela Karolinska med samma strategi som gett 1 497 extra operationer inom vuxensjukvården, säger Norgren.

Karolinska intensifierar arbetet med att hitta en bemanning som är hållbar avseende arbetsmiljö, patientsäkerhet och ekonomi. I Solna har lokalerna i den nya sjukhusbyggnaden anpassats för barnsjukvården sedan inflyttningen 2016. I Huddinge pågår en större ombyggnad som kommer ge barnsjukvården bättre utformade och samlade lokaler. Det pågår också ett intensivt arbete för att förbättra omhändertagandet av akut  och svårt sjuka barn i Huddinge tillsammans med Barn PMI och vuxen PMI.