Vad är Vaccelerate?

Nyhet

Helena Hervius Askling, överläkare i infektionssjukdomar berättar mer om Vaccelerate, som är ett EU-projekt och forskningsnätverk som startades i slutet av januari 2021 för att utveckla unionens kapacitet för att kunna genomföra kliniska vaccinstudier av covid-19, men också inför framtida pandemier.

– Om man är mån om att vi ska kunna tillverka säkra och effektiva vacciner i framtiden och förhindra pandemier, då ska man anmäla sig till registret, säger Helena Hervius Askling, som ingår i projektgruppen för Vaccelerate.

Hör mer om Vaccelerate i filmen nedan!

Vad är Vaccelerate?

Bild: Karolinska Universitetssjukhuset, labb-bilder tagna från ANA Futura.

Mer om Vaccelerate

Är du intresserad av att anmäla dig till volontärregistret eller vill veta mer? Läs mer här: Din hjälp kan driva vaccinforskningen framåt


Tidigare artiklar om Vaccelerate: