Tre nya NHV-uppdrag för leversjukdomar till Karolinska

Nyhet

Den 15 december tillkännagavs att Karolinska Universitetssjukhuset tilldelats tre nya tillstånd för att bedriva Nationell Högspecialiserad Vård inom Region Stockholm. De nya tillstånden berör behandling av leversjukdomar. I och med de nya tillstånden har Karolinska totalt 16 NHV-tillstånd.

Nationell högspecialiserad vård (NHV) innebär att vård av vissa särskilt sällsynta eller svårbehandlade diagnoser och vårdområden koncentreras till max fem utförare. Genom denna centralisering uppnås ökad kunskap, kvalitet och patientsäkerhet.  De tre nya NHV-uppdragen som tilldelats Karolinska Universitetssjukhuset är transjugulär intrahepatisk shunt, primär skleroserande kolangit och intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat.

– Att få möjlighet att bedriva NHV inom dessa områden stärker Karolinskas leverteam där många olika verksamheter deltar. Samarbete står i centrum för den högspecialiserade levervården och den här möjligheten stimulerar oss att bli ännu bättre, säger Annika Bergquist, adjungerad professor, och överläkare ME Övre Buk. 
 

De tre nya NHV-uppdragen

Transjugulär intrahepatisk shunt, TIPS

Ett avancerat kateterburet ingrepp, där en kateter förs in via en ven på halsen hela vägen ned till levervenen för att där skapa en shunt, det vill säga en ny passage för att förstärka det venösa flödet från levern. Det behöver patienter med skrumplever eller andra mer ovanliga leversjukdomar för att för att behandla blödning från livshotande åderbråck i matstrupen eller behandling av vätska i buken. 
Förutom att det är ett tekniskt svårt är det ganska få patienter som behöver ingreppet; cirka 110 per år, även om man räknar med att det kommer att öka. För att säkerställa en hög kompetens hos radiologerna som utför interventionen, har ingreppet koncentrerats till fyra center i Sverige, där Karolinska Universitetssjukhuset är ett.

Primär skleroserande kolangit

Primär skleroserande kolangit är en kronisk inflammation i gallvägarna med risk för cancerutveckling och utveckling av höggradiga förträngningar av gallträdet. Tumördiagnostik och behandling av avancerade gallgångsförträngningar kräver endoskop, så kallad ERCP, av någon som är erfaren. 

Totalt drabbas 1600 patienter i Sverige per år av primär skleroserande kolangit. 
Behandlingen är avancerad, men tumördiagnostiken, som också utförs med ERCP, är även den svår och kräver ett specialistteam med endoskopister, cytologer och patologer och leverspecialister.  Man räknar med att en endoskopist behöver undersöka 150 patienter per år för att upprätthålla god kompetens. Fem centra i landet får nu utföra detta, och Karolinska Universitetssjukhuset är ett av dem. 

Intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat

Intensivvården av en patient inför en levertransplantation ställer höga krav. Vården är komplex, och patienten är mycket skör. Det behövs ett högkompetent multiprofessionellt team för att hålla dessa patienter vid så god form att de klarar en transplantation. 

 

Läs mer om Nationell högspecialiserad vård genom att klicka här.