Så gick det till vid den ovanliga fosteroperationen

Nyhet

Från en dag till en annan, samlade Peter Conner och hans team ett multidisciplinärt specialteam på 30 personer, lyckades utföra den avancerade operationen och rädda barnet.

Vi har tidigare berättat om den ovanliga fosteroperationen EXIT, en livräddande åtgärd vid medfödda luftvägshinder och halstumörer hos foster, som genomfördes på Karolinska den 10 december.

- Vi fick väldigt lite tid på oss den här gången. Jag fick reda på att patienten existerade på en fredag och började då direkt koordinera teamet. På tisdagen efteråt träffade jag henne och förstod att vi var tvungna att operera mycket snart, säger Peter Conner, gynekolog och obstetriker, specialist i fostermedicin.

Vid dessa graviditeter förekommer nämligen alltid en ökad mängd fostervatten på grund av att barnet inte kan svälja ordentligt då tumören trycker på halsen.

- Med den ökade mängden fostervatten är risken för en prematur förlossning större. I och med att tumören komprimerar luftvägen så överlever inte barnet en spontan förlossning och det kan bli väldigt bråttom.

Samlade team

Mitt under pandemin fick Peter alltså snabbt ihop den kärnan av specialister som behövdes från fostermedicin, öron-näsa-hals, barnkirurgi, neonatalen och anestesi. Man förberedde även två operationssalar ifall man skulle vara tvungen att operera barnets tumör direkt.

Endast två dagar efter att patienten kom till Centrum för Fostermedicin för första gången stod över 30 personer redo för att på olika sätt delta när den komplexa EXIT-operationen genomfördes. Den gravida kvinnan förlöstes då redan i vecka 31 + 2.

Operationen i stora drag

Under EXIT-operationen sövs den gravida kvinnan mycket djupt, för att uppnå en helt avslappad livmoder som optimerar flödet genom navelsträngen. Därefter utförs ett modifierat kejsarsnitt där endast barnets huvud och övre delen av bröstkorgen förlöses. Man gör så för att bibehålla flödet genom navelsträngen och på så vis ge kirurgerna tid att skapa en fri luftväg antingen uppifrån genom munnen eller genom halsen där tumören sitter.

- Samtidigt förs en slang in i livmodern. Den pumpar in litervis med uppvärmd koksaltlösning, som ska ersätta fostervattnet och motverka tryck mot navelsträngen under ingreppet. Det viktiga är att barnet kan syresättas via navelsträngen så länge som möjligt och ge kirurgerna tillräckligt med tid.

Mycket kan hända under den knappa tiden man har på sig under det komplicerade ingreppet och det är ett riskabelt jobb. Lossnar till exempel moderkakan eller om trycket på navelsträngen blir för stort så måste man avbryta.

Peter Conner, gynekolog och obstetriker, specialist i fostermedicin.

- Den här gången var förutsättningarna gynnsamma och det gick lugnt och kontrollerat till. Vi kunde efter cirka 20 minuter etablera en luftväg uppifrån, genom barnets mun, och behövde alltså inte gå igenom tumören, som var hela 10 centimeter i diameter, berättar Peter.

Både mamman och barnet, lilla Viola, har repat sig bra och vårdas nu sedan en tid tillbaka på Neonatalen på Karolinska.

Nationell högspecialiserad vård

Sedan den 1 maj 2020 är Karolinska enda innehavare av tillstånd för Nationellt högspecialiserad vård för EXIT-operationer i Sverige. EXIT-teamet hoppas därmed att de ska få träffa dessa patienter så fort tillståndet hos fostret upptäcks för att kunna optimera förutsättningarna att ingreppet lyckas och informera föräldrarna.

- Det är livsavgörande för barnet att vi får tid att följa naturalförloppet, planera och försöka förhindra en för tidig förlossning, understryker Peter Conner.

Läs mer om fosteroperationen EXIT