Avancerad fosteroperation utförd mitt under pandemin

Nyhet

Ett stort multidisciplinärt specialistteam om 20 personer på Karolinska Universitetssjukhuset har tillsammans med kort varsel mitt under pandemin utfört en ovanlig, avancerad fosteroperation, kallad EXIT. Operationen har gått bra och mor och barn vårdas nu på neonatalavdelningen.

Fosteroperationen EXIT är en livräddande åtgärd vid medfödda övre luftvägshinder eller stora huvud–halstumörer hos fostret. Den gravida kvinnan sövs djupt för att uppnå en helt avslappad livmoder. Därefter förlöser man endast barnets huvud och övre delen av bröstkorgen för att skapa en fri luftväg hos barnet antingen uppifrån via munnen eller genom halsen. Syftet med operationen är att fostret fortsatt ska kunna syresättas via blodcirkulationen från moderkakan och på så vis ge kirurgerna tillräckligt med tid för att skapa en fri luftväg utan att riskera hjärnskada eller död.

EXIT är en mycket ovanlig och komplex operation, som kräver ett erfaret och väl samtränat multidisciplinärt team bestående av specialister inom fostermedicin, ÖNH-kirurgi, anestesiologi, neonatologi och barnkirurgi.

Ca en till två operationer utförs i Sverige per år, och Karolinska har störst erfarenhet i Norden. Sedan 1 maj 2020 är Karolinska enda innehavare av tillstånd för nationell högspecialiserad vård för att utföra EXIT-operation i Sverige.

- Vi är mycket glada över att samarbetet i vårt multidiciplinära team fungerade så bra, trots rådande läge under pandemin. Operationen gick utmärkt och barnet har nu även framgångsrikt opererats för sin halstumör, säger Eleonor Tiblad och Peter Conner överläkare och medicinskt ansvariga för fosterkirurgin och fostervården vid Karolinska.

Namn på EXIT-teamet i bilden ovan: 

Från vänter i bilden: Caroline Gahm, ÖNH-kirurg, Georgios Papatziamos, ÖNH-kirurg, Eleonor Tiblad, gynekolog och obstetriker, specialist fostermedicin, Marco Bartocci, barnläkare och neonatolog, Peter Conner, gynekolog och obstetriker, specialist fostermedicin, Henrik Jörnvall, anestesiolog

Saknas på bild: Carmen Mesas Burgos, barnkirurg

Under själva operationen är fler personer, från olika funktioner, med.  

Fakta EXIT-operation:

- EXIT är ett ovanligt men livräddande ingrepp vid medfödda övre luftvägshinder och huvud-hals tumörer som orsakar en blockerad luftväg hos fostret.

- Genomsnittligt genomförs EXIT förlossningen i graviditetsvecka 34.

- Cika 1-2 operationer utförs i Sverige per år.

- EXIT förlossningar genomförs multidisciplinärt av fostermedicinare tillsammans med ÖNH kirurger, neonatologer och anestesiologer.

- Karolinska Universitetssjukhuset har längst erfarenhet av ingreppet i Norden och är sedan 1 maj 2020 ensamutförare i Sverige.

Fler tillstånd för nationell högspecialiserad vård (NHV) på Karolinska Universitetssjukhuset:

NHV är avancerad vård som utförs sällan och kräver ett team med specialistkompetens från olika områden. Tillståndet utfärdas av Socialstyrelsen.

• Anorektala och urogenitala missbildningar samt Hirschsprungs sjukdom
• Barn med cochleaimplantat
• EXIT-operation
• Intrauterina behandlingar
• Levertransplantation
• Medfött diafragmabråck
• Missbildningar på matstrupen
• Trofoblastsjukdomar