Materialförsörjningen lockade nyfiket Kungapar

Nyhet

En kylig måndagsförmiddag anlände Kungaparet och landshövdingsparet till Region Stockholms Command Center. Command Centers arbete och möjligheten till att träffa sjukhusets medarbetare, lockade paren till Karolinska.

Den 22 mars startades Region Stockholms Command Center med uppdraget att tillgodose skyddsutrustning till akutsjukhusen, primärvården och kommunerna kopplat till covid-19. Karolinska har haft uppdraget att leda insatsen. Samarbetet med andra vårdgivare har varit avgörande och en av framgångsfaktorerna till att arbetet har fungerat så bra.
Kungaparet och landshövding Sven-Erik Österberg med hustrun Ann-Marie Österberg hälsades varmt välkomna till Karolinska Universitetssjukhuset av sjukhusdirektör Björn Zoëga och ansvariga för Command Center Sara Lindholm Larsson och Martin Tegnér.
På Region Stockholms Command Center har det arbetat runt 60 personer från olika professioner och organisationer inom och utanför sjukvården. Arbetet har organiserats i olika team: inköp och leads, analys, vårdbehov, arbetsmiljö samt logistik och transport.
Kungaparet fick en presentation av varje team där de berättade om sitt arbete. Kungaparet fick bland annat se andningsskydd och visir som vården har använt under pandemin. Arbetsmiljöspecialisterna förklarade hur viktigt det har varit att kvalitetssäkra utrustningen så den skyddar medarbetarna mot rätt sorts partiklar.
Kungaparet och landshövdingsparet fick varsin gåva från Command Center. I paketen fanns bland annat olika andningsskydd och visir.
Kungaparet och landshövdingsparet träffade även några av sjukhusets medarbetare som arbetat med patienter med covid-19. Det var medarbetare från infektionsverksamheten och intensivvården.
Kungen ställde många frågor till medarbetarna, bland annat hur bemanningen har kunnat fungera. Björn Persson, verksamhetschef på IVA, berättade om den enorma utbildningsinsats som gjordes. Över 500 personer snabbutbildades för att kunna hjälpa till med arbetet på IVA (intensivvården).
Landshövdingen passade även på att hylla medarbetarnas insatser under pandemin. Kungaparet likaså, Kungen avslutade med att säga: ”Det känns tryggt att ni finns. Tack!”.

Fotograf: Dan Pettersson / Medicinsk Bild

Om Region Stockholms Command Center

I siffror:

  • 2 600 % ökat behov av andningsskydd
  • 13 000 % ökat behov av visir
  • Över 4 500 tips från företag och privatpersoner har utvärderats
  • Mer än 50 flygtransporter har landat med skyddsutrustning

Nyfiken på Command Center?

Här kan du läsa mer om Region Stockholms Command Center. 

Läs även: Karolinskamedarbetare bidrar i produktion av svenska andningsskydd och Grundliga tester säkrar rätt andningsskydd.