Nytt stöd för patienter att ändra livsstil ska ge färre komplikationer i samband med operation

EU-projektet Live Incite ska lösa ett välkänt problem inom vården där både den medicinska och psykologiska vetenskapen hittills gått bet – hur får vi patienter att ändra livsstil så att dödligheten och risken för komplikation i samband med operation minskar.

Projektet avslutat – se utvecklade lösningar här

Projektet Live InCite har nu avslutats och nedan kan du se de två IT-lösningar om utvecklats:

Karolinska Universitetssjukhuset leder satsningen som görs i samarbete med Bispebjerg/Frederiksberg Hospital i Köpenhamn, Hospital Clinic i Barcelona och Karolinska Institutet, inom ramen för EUs Horizon2020. 

Livstilsförändringar hjälper – men efterlevnaden är låg

Det yttersta målet är att minska mortaliteten och komplikationerna för patienter som genomgår operation. Det är väl känt att livsstilsfaktorer har stor betydelse, men nästan ingen av de patienter som behöver ändra sin livsstil följer läkarens rekommendationer att till exempel sluta röka, minska på drickandet eller gå ner i vikt.

Rökstopp 6-8 veckor före operation halverar risken för komplikationer. Trots det följer väldigt få patienter läkarens råd.

Digitala verktyg ska stödja patienterna till nya vanor

Hur kan vården stödja patienterna att förändra sin livsstil? På vilket sätt kan digitala verktyg stödja den förändringen?

Det finns ett behov av att kunna

  • involvera patienter – de ska kunna ge och få information som inte kan delas med vården idag
  • få klinisk efterlevnad – kunskap och verktyg för att genomföra livsstilsförändringar
  • sprida kunskapen till fler kliniker, för att nå fler patienter
Samtidigt som råden om livsstilsförändringar blir individuella för varje enskild patient, grundas råden utifrån data om den samlade erfarenheten från många tidigare patienter.
LIVE INCITE står för "Lifestyle intervention in the perioperative process through digital service".

Vårdens behov driver fram en ny marknad

Projektet kommer att använda sig av förkommersiell upphandling som ett verktyg för att utmana marknaden att ta fram lösningar (produkter, tjänster) som ännu inte finns, men som vården behöver. De kliniska verksamheterna vid de tre sjukhusen ska alltså inte utarbeta en färdig lösning, utan uppdraget är att beskriva problemet och vårdens behov och därefter be näringslivet ta fram en lösning. 

Vi utmanar företag att fram en lösning som vården behöver, men som inte finns på marknaden idag.

– Det finns en röd tråd i vad vi som sjukhus försöker åstadkomma – att driva marknaden mot vad som är nytta för våra patienter inte vad som finns på hyllan idag. Karolinska ska vara ledande i utvecklingen av modern sjukvård och visa vägen för andra, säger David Konrad, som är en av de drivande krafterna i projektet och funktionschef Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Innovationer som kan skalas upp och spridas

En framtida lösning ska kunna tillämpas på olika livsstilsfaktorer och olika behandlingar där beteendeförändringar har visat effekt. Man önskar också påverka marknaden att i högre grad fokusera på att utveckla produkter och tjänster som bättre matchar vårdens behov i form av långsiktiga och hållbara lösningar.

Vid projektets slut ska man också kunna påvisa vilka livsstilsförändringar som har skett och vilka effekter de har fått på komplikationer och mortalitet.

Information om Live Incite-projektets progress

Innovationssamarbete har upphandlats med följande företag

 

Parter från tre EU-länder i Horizon2020-projekt

Innovation inom eHälsa som möjliggör patientens delaktighet

LIVE INCITE finansieras av EUs Horizon2020 och blev högst rankat inom sin utlysning: Innovation inom eHälsa som möjliggör patientens delaktighet. Det 3-åriga projektet startade i oktober 2016 och leds av Karolinska Universitetssjukhuset.

Partners: Bispebjerg/Frederiksberg Hospital i Köpenhamn, Danmark, och Hospital Clinic i Barcelona, Spanien, och Karolinska Institutet samt Svenska Reumatikerförbundet.

Koordineras av Karolinska via Innovationsplatsen. 

EUs Horizon 2020 är världens största satsning på forskning och innovation med en budget på över 80 miljarder euro. Programmet fokuserar på de utmaningar som samhället står inför genom att skapa bättre kopplingar mellan forskning och marknad.

 

Presentation från öppet informationsmöte 29 januari

En verbal presentation av den förkommersiella upphandlingsdokumentationen inom projektet LIVE INCITE gjordes på Karolinska Universitetssjukhuset under måndagen 29 januari. Hela presentationsmaterialet (på engelska) hittar du för nedladdning här: Open information meeting presentation (in English) . En videoupptagning av presentationer och frågor kommer inom kort att publiceras på denna webbsida. Frågorna publiceras även skriftligen under Q&A-sektionen på: http://www.upphandling.sll.se/modules/purchase/published/default.aspx

Nyheter om LIVE INCITE

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska